Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Utorak 13:00-14:00
Soba
C313
Telefon
014092196
E-mail
itomic3@ffzg.hr

Rođen 01.09.1988. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Jastrebarskom. 2008. godine upisuje preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu. Diplomski studij upisuje 2011. na istom fakultetu, a završava ga 2014. godine diplomskim radom iz područja psihologije međugrupnih sukoba. Tijekom 2013. i 2014. godine bio je zaposlen na međunarodnom FP7 projektu „Operationalizing psychosocial support in crisis“. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih skupova. 2014. godine zaposlen na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na katedri za eksperimentalnu psihologiju.


Opis znanstvene djelatnosti