Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 16.45-17.45
Soba
B117
Telefon
6120080
E-mail
zvglavas@ffzg.hr

Zvonimir Glavaš rođen je 25. kolovoza 1989. u Osijeku, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Na osječkom Filozofskom fakultetu završio je dvopredmetni preddiplomski te diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Povijesti, diplomiravši 2013. godine. Iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, koji završava 2020., obranivši disertaciju naslovljenu "Književnost i književnoteorijsko u postmarksističkoj teoriji".

Od prosinca 2013. do listopada 2014. radio je kao asistent na zamjeni na Odsjeku za filologiju Učiteljskog fakulteta u Osijeku, a od listopada 2014. godine zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za teoriju književnosti. Primarno područje znanstvenog interesa mu je suvremena književna i kulturalna teorija.

Ključni istraživački interesi
  • književna teorija
  • suvremena naratologija
  • politika književnosti
  • kulturalna teorija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2015. Zaboravljeni počeci: Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (domaći, znanstveni)
  • 2014. Michel Foucault – moć ideja, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (domaći, znanstveni)

Opis znanstvene djelatnosti
Izbor iz bibliografije: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=347781

Suradnik na znanstvenim projektima:

Književne revolucije; 2018-2022. (Hrvatska zaklada za znanost)
Modernost i transgresivne književne prakse; 2019. (Sveučilište u Zagrebu)
Transfer, otpor, palimpsest: Refiguracije teksta; 2018. (Sveučilište u Zagrebu)
Identifikacija, emancipacija, kontingencija: Suvremene tendencije u književnoj teoriji; 2017. (Sveučilište u Zagrebu)