Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Srijeda, 13:00-14:00
Četvrtak, 10:00-11:00

Soba
C-226
Telefon
01/6120-165
E-mail
rjurcevi@ffzg.hr

Ružica Jurčević rođena je 1986. u Sisku. Opću gimnaziju završila je u Petrinji, a diplomski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Doktorirala je 2019. godine na temu “Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa”, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš. Od 2012. godine radila je kao pedagoginja u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića Petrinja, Osnovnoj školi Sela te Srednjoj školi Glina. Od 2016. godine zaposlena je u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju. Tijekom rada u Agenciji bila je projektni voditelj projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda i Erasmus+ programa potpore („Promocija cjeloživotnog učenja“; „Modernizacija stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta; „EQAVET NRP“). U okviru rada u Agenciji sudjelovala je u Nadzornom odboru Zaklade za obrazovanje i osposobljavanje (eng. Education and Training Foundation) kao predstavnica Republike Hrvatske. Od 2019. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za pedagogiju, kao asistentica prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija “Međunarodno obrazovanje”, “Europsko obrazovanje”, “Politike obrazovanja” i „Andragogija“. Sudjelovala je u brojim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim aktivnostima i inicijativama, poput Ljetne akademije Europske unije, Programa „Leadership Development Program: South East Europe and EU”, UN Akademije, Škole socijalnog rada Inter University Centre Dubrovnik (IUC) i dr. Bila je članica nekoliko stručnih radnih skupina vezanih uz cjeloživotno učenje i stručno usavršavanje nastavnika. Potpredsjednica je Hrvatskog društva za Ujedinjene narode i aktivni član Hrvatskog pedagogijskog društva. Objavila je i izlagala nekoliko radova iz pedagogije i širih područja.

Ključni istraživački interesi
 • Visoko obrazovanje
 • Politike obrazovanja
 • Međunarodno obrazovanje
 • Humanističke vrijednosti u odgoju i obrazovanju
 • Europsko obrazovanje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode (Potpredsjednica)
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo, Hrvatsko pedagogijsko društvo (Redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Dani strukovnih nastavnika, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (-, -)
 • 2017. Dani strukovnih nastavnika, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (-, -)
 • 2017. Međunarodni andragoški simpozij, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (-, -)
 • 2016. Međunarodni andragoški simpozij, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (-, -)