Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Četvrtak: 18.00-19.00 h
Soba
C218
Telefon
E-mail
goransunajko@yahoo.com

Goran Sunajko rođen je 1978. u Zagrebu. Docent je i viši znanstveni suradnik na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kojemu je pročelnik od 2020. te predstojik Katedre za estetiku. Na Odsjeku predaje od 2014., u naslovnom zvanju docenta od 2015., a na radnom mjestu docenta na Katedri za estetiku od 2019., kada je izabran u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Objavio je 6 autorskih knjiga, 33 znanstvena, 10 stručnih i 11 popularnih radova; urednik je 5 znanstvenih knjiga te je autor preko 500 enciklopedijskih članaka iz filozofije, politologije i kulture. Diplomirao je, odnosno magistrirao politologiju (filozofijsko usmjerenje) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te doktorirao filozofiju na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se ontologijom, estetikom i filozofijom politike, a osobita mu je usmjerenost suvremenoj estetici, fenomenologiji, francuskoj prosvjetiteljskoj filozofiji, filozofiji egzistencije i filozofiji francuskog egzistencijalizma.

Radio je kao enciklopedist u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (2005-2019.), gdje je urednik Leksikona postmoderne (u postupku), član uredništva Hrvatske opće enciklopedije, Hrvatskog biografskog leksikona, a bio je član Filozofskog leksikona, Leksikona književno-kulturnog nazivlja te izvršni urednik Ekonomskog leksikona.

Član je Hrvatskog filozofskog društva i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo (član Upravnog odbora) te član uredništva časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, Studia lexicographica i Anali Hrvatskog politološkog društva. Od 2018. član Organizacijskog odbora međunarodnog simpozija Dani Frane Petrića u Cresu, potpredsjednik Hrvatskog filozofskog društva (2017. – 2018.), predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog simpozija Rat i mir (2015.), član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog simpozija Reformacije i revolucije (2017.), član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog simpozija Filozofija i stvaralaštvo (2018.) te član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije International Cultural Relations of the European Union – Europe, the World, Croatia, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo /Culturelink-IRMO/ Observatoire des politiques culturelles, France.

Urednik-voditelj je Književnog petka u zagrebačkoj Gradskoj knjižnici.

Ključni istraživački interesi
 • estetika
 • suvremena estetika
 • ontologija
 • filozofija politike
 • filozofija egzistencije i francuskoga egzistencijalizma
 • prosvjetiteljska filozofija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo" (Član upravnog odbora)
 • Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo"
 • Hrvatsko filozofsko društvo (potpredsjednik, član Upravnog odbora)
 • Hrvatsko filozofsko društvo
 • Organizacijski odbor, Dani Frane Petrića
 • Upravni odbor, Hrvatsko filozofsko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Filozofija i stvaralaštvo, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. Reformacije i revolucije, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Anali Hrvatskog politološkog društva, Hrvatsko politološko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Studia lexicographica: časopis za leksikografiju i enciklopedistiku, Leksikografski zavod Miroslav Krleža ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti

Znanstvene knjige

1. Estetika ružnoga, Breza, Zagreb 2018., str. 247.

2. Metafizika i suverenost, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2015., str. 491.


Udžbenici

1. Politika i gospodarstvo, udžbenik za gimnazije (izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Udžbenik.hr, Zagreb 2021., str. 164 (suautori
Dario Čepo, Ivo Goldstein).

2. Politika i gospodarstvo, udžbenik za gimnazije, Sysprint, Zagreb 2014., str. 159 (suautori Dario Čepo, Ivo Goldstein).

3. Politika i gospodarstvo, udžbenik za srednje strukovne škole (izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Sysprint, Zagreb 2014., str. 203
(suautori Dario Čepo, Ivo Goldstein).

4. Politika i gospodarstvo, udžbenik za srednje strukovne škole, Sysprint, Zagreb 2010., str. 203 (suautori Dario Čepo, Ivo
Goldstein).

Uredničke knjige

1. Karl Marx: zbornik povodom dvjestote obljetnice rođenja, Breza, Zagreb 2018., str. 311 (suurednik Maroje Višić).

2. Rat i mir, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2017., str. 386.

3. Miko Tripalo: Otvoreno društvo, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2017., str. 110 (suurednik Dario Čepo).

4. Miko Tripalo: Za demokratsku i socijalnu Hrvatsku, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2015., str. 445
(suurednici Slaven Ravlić, Dario Čepo).

5. Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2011., str. 1058 (izvršni urednik).


Poglavlja u znanstvenoj knjizi

1. “Pogovor Kantovoj Kritici čistoga uma”, u: Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Jesenski i Turk, Zagreb 2021., str. 493-520.

2. Pogovor: “Eichmann – pogled u lice totalitarizma”, u: Hannah Arendt, Eichmann u Jeruzalemu – izvještaj o banalnosti zla,
Jesenski i Turk, Zagreb 2020., str. 273-291.

3. “Metaphysics of Rousseau’s General Will as a Will of One”, u: Boško Pešić i Pavao Žitko (ur.): Existence and the One, Teseo,
Buenos Aires 2019., str. 279–308.
4. “Karl Marx: živjeti umjetnički ili ‘umjetnošću protiv estetike’”, u: Goran Sunajko i Maroje Višić (ur.), Karl Marx: zbornik povodom
dvjestote obljetnice rođenja, Breza, Zagreb 2018., str. 277–303.

5. Fenomenologija Drugoga između Husserla i Lévinasa: mišljenje koje ne misli samo sebe”, u: Ivan Dodlek i dr. (ur.): Religija
između hermeneutike i fenomenologije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2018., str. 277–293.

6. “Filozofska paradigma otvorenosti u znanosti i društvu”, u: Ivana Hebrang Grgić (ur.), Otvorenost u znanosti i visokom
obrazovanju, Školska knjiga, Zagreb 2018., str. 21–42.

7. “Schopenhauerova filozofija između metafizike i filozofije religije”, u: Danijel Tolvajčić i dr. (ur.), Filozofija i religija: suvremene perspektive, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2018., str 95–109.

8. “Martin Luther – filozof savjesti i teolog vjere”, u: Ankica Marinović, Ivan Markešić (ur.), 500 godina protestantizma, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu/Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2018., str. 179–191.

9.“Ima li Hrvatska političku teoriju? Prema konceptu ustavnog patriotizma”, u: Jakovina, Tvrtko (ur.), Dvadesetpet godina hrvatske neovisnosti, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2017, str. 101–126.

10. “Metafizički i politički egzistencijalizam Ortega y Gasseta”, u: Tomislav Krznar (ur.), Filozofija je djelo: približavanje misli španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2017. str. 121–133.

11. “Predgovor: Tripalo i Popperova filozofija otvorenog društva” u: Goran Sunajko, Dario Čepo (ur.), Miko Tripalo: Otvoreno društvo, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2017. str. 1–31.

12. “Uvod u Tripalovo mišljenje federalizma”, u: Goran Sunajko, Dario Čepo, Slaven Ravlić (ur.), Miko Tripalo-za demokratsku i socijalnu Hrvatsku, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2015., str. 39–53.

13. “Hrvatsko proljeće i načela ustavnih reformi” u: Tvrtko Jakovina (ur.), Hrvatsko proljeće, 40 godina poslije, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet/Fakultet političkih znanosti/Pravni fakultet, Zagreb 2012., str. 205–223.

14. “Politički identitet i hrvatska socijalna svijest: odrednice političkog identiteta”, u: Neven Budak i Vjeran Katunarić (ur.), Hrvatski nacionalni identitet u globalizirajućem svijetu, Pravni fakultet u Zagrebu/Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2010., 167–190.

15. “Europska i hrvatska socijalna misao: politika identiteta”, u: Josip Kregar, Gvozden Flego, Slaven Ravlić (ur.), Hrvatska-kako sada dalje, Pravni fakultet u Zagrebu/Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Zagreb 2008., str. 215–243.


Radovi u znanstvenim časopisima:

1. “Slika kao fenomen u Husserlovoj i Heideggerovoj fenomenologiji”, New Theories 1 (2019) 1, str. 122–141.

2. “Tko je tu lud? ‘Ludilo’ kao pretpostavka umjetničkog djela”, Filozofska istraživanja 39 (2019) 1, str. 119–134,

3. “Hermeneutička borba phōné–logos: Rancière i kritika socrealističkog logocentrizma”, Filozofska istraživanja 37 (2018) 4, str. 723–742 (suautorica doktorandica Martina Kokolari)

4. “Genij nasuprot talentu – umjetnost nasuprot estetici: bit Schopenhauerove estetike”, Studia lexicographica 11 (2017) 21, str. 61–74.

5. “Metafizička okrenutost drugomu kao temelj političkoj ideji zajedništva”, Diacovensia 25 (2017) 3, str. 417–437 (suautor
doktorand Ratko Podvorac), 10.31823/d.25.3.4.

6. “Opasnost od normalnih: politizacija ludila u Foucaultovu i Lützovu diskursu”, Filozofska istraživanja 36 (2016) 3, str. 451–472,

7. “Rousseau između političke filozofije i političke teorije”, Anthropos: časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje
humanističkih ved 48 (2016) 3–4, str. 41–66.

8. “Ontologija ‘objektivnog neprijatelja’ kao nebića: Hannah Arendt i Carl Schmitt”, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 753–774.
“Rawls and Piketty: the philosophical aspects of economic inequality”, The Journal of Philosophical Economics 9 (2016) 2, str.
71–84.

9. “Vico’s New Science as a Political Theology”, Synthesis philosophica 30 (2015) 2, str. 203–216.

10. “Rousseauova teorija volonté générale kao pretpostavka radikalnog shvaćanja demokracije: povratak političkome!”, Filozofska
istraživanja 34 (2014) 1–2, str. 37–54.

11. “Knjiga koja je zauvijek promijenila pojam politike: u povodu 500 godina Machiavellijeva Vladara”, Studia lexicographica 7
(2013) 1, str. 117–131.

12. “Diderot i Rousseau: tête–coeur filozofije francuskoga prosvjetiteljstva”, Studia lexicographica 7 (2013) 2, str 139–180.

13. “Juraj Križanić između Augustina i Hobbesa”, Politička misao 49 (2012) 1, str. 152–171.

14. “Križanićev teorijski koncept političke teologije kao preduvjet praktičnome ostvarenju slavenskog jedinstva”, Anthropos: časopis
za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističkih ved (2012) 1–2 (225–226), str. 303–322.

15. “Filozofija politike francuskih enciklopedista i njezin utjecaj na Francusku revoluciju”, Studia lexicographica 2 (2008) 1, str.
25–50.

Stručni radovi

1. “Priča lokalnog filozofa”, Novi izraz: časopis za književnu i umjetničku kritiku (P.E.N – Sarajevo) 77–78 (2020), str. 135–143.

2. “Rancière i francuski svibanj ‘68: Zašto je političko nužno estetičko?”, Tvrđa: časopis za književnost, umjetnost, znanost (2018)
1–2, str. 247–255.

3. “Antun Vujić: filozofija otvorenosti i politika alternative”, Književna republika: časopis za književnost 14 (2016) 5–8, str 36–51.

4. “Uvodnik: Rat i mir”, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str 629–631.

5. “Jacques Rancière, Nesuglasnost: politika i filozofija”, Studia lexicographica 9 (2015) 1, str. 197–201 (prikaz).

6. “Demokracija na prekretnici”, Studia lexicographica 8 (2014) 1, str. 134–136 (prikaz).

7. “Međunarodni znanstveni simpozij ‘Priroda – društvo – politika’”, Politička misao: Croatian political science review 49 (2013) 4, sr. 270–273 (prikaz)

8. “Uvodnik: Enciklopedizam i prosvjetiteljstvo: povodom 300. obljetnice rođenja Denisa Diderota”, Studia lexicographica 7 (2013)
2, str. 7–8.

9. “Simpozij ‘Republikanizam i liberalizam: frères-ennemis modernoga političkog mišljenja’, Filozofska istraživanja 32 (2012) 3–4, str. 633–635 (osvrt).

10. “Zašto je Marx bio u pravu”, Studia lexicographica 4 (2010) 2, str. 177–183 (osvrt).


Izlaganja na znanstvenim simpozijima (uži izbor)

1. Aesthetics of the City: Artistic Practices in the Development of Local Democracy, International Cultural Relations of the European Union – Europe, the World, Croatia, Rijeka, Hrvatska, 30.–31. 5. 2019.

2. Je li fenomen slika: Između Husserla i Heideggera, Slika i hiperrealizam: slikarstvo, fotografija i film, Centar za vizualne studije, MSU Zagreb, Hrvatska, 15–16. 11. 2018.

3. Ludilo kao pretpostavka umjetničkog djela, Bioetika i aporije psihe, Centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 22.–24. 11. 2018.

4. Demokratsko “krivo” u estetici postmoderne arhitekture: Rancière i Nouvel, Umjetnost i demokracija, Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznanu, Zagreb, Hrvatska, 7.–8. 6. 2018.

5. Dehumanizacija umjetnosti u estetici Ortega y Gasseta, 27. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, Hrvatska, 23.–25. 9. 2018.

6. Je li danas moguća nenasilna revolucija? Alternativa iz perspektive francuskog postmodernog marksizma, Reformacije i revolucije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 14.–16. 12. 2017.

7. Estetika postmoderne arhitekture, Urbana kultura, Diskrepancija, FFZG, Zagreb, Hrvatska, 14.–17. 11. 2017.
U Marxovoj zamci: građansko društvo kao Pandorina kutija, Filozofija i ekonomija, 26. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko
društvo, Cres, Hrvatska, 24.–30. 9. 2017.

8. Rancièreova estetika »krivog«, Razmjeri prostornog obrata: filozofsko čitanje suvremene arhitekture, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, Hrvatska, 29. 6. 2017.

9. Estetička transprostornost genija u Schopenhauerovoj metafizici, Čovjek u prostoru, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 15.–17. 12. 2016.

10. Schopenhauerova filozofija između metafizike i filozofije religije, Filozofija i religija: suvremene perspektive, KBF Zagreb, Hrvatska, 3. 12. 2016.

11. Jacques Rancière: filozofija za sadašnjost, Filozofija za suvremeno društvo, Diskrepancija, FFZG, Zagreb, Hrvatska, 8.–10. 12. 2016.

12. Diderot and Rousseau: The Two Concepts of the Mind/Body Problem, Moral Perspectives on the Mind/Body Problem: From Early to Late Modern Philosophy, Sveučilište u Padovi, Italija, 27.–28. 3. 2015.

13. Tripalov koncept istinske socijaldemokracije, Tripalovi dani u Sinju, Sinj, Hrvatska, 18. 6. 2015.

14. Kad tijelo progovara istinom: filozofski diskurs tjelesnosti Denisa Diderota, Filozofija i tjelesnost, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 27.–29. 11. 2014.

15. Suverenošću protiv svijeta: Tko može zaustaviti stroj?, 22. Dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.–24. 9. 2014.

16. Uloga filozofije u izgradnji narodnog duha: filozofija kao vita activa u mišljenju Franje Markovića, 1. Dani Franje Markovića, Matica Hrvatska, Križevci, Hrvatska, 6. 11. 2014.

17. The Concept of Decisionism as the Concept of Power in the Carl Schmitt’s Political Theory, The Theory of Power and the Power of Theory, IUC, Dubrovnik, Hrvatska 28 .03.–1. 4. 2011.

18. European and Croatian Tradition of Social Thinking as Relation of Political Identity, Europeanization of National Politics, Opatija, Hrvatska, 3.–5. 10. 2008.

19. Država kao središnji pojam političke misli XVI. stoljeća, Međunarodni znanstveni simpozij Marin Držić i naše doba, Dubrovnik–Siena, 2.–7. 9. 2008.


Enciklopedijski radovi (uži izbor), Leksikografski zavod Miroslav Kržeža (Hrvatska enciklopedija i Filozofski leksikon)

1. Sunajko, Goran.
ružno, 2019. (enciklopedijska natuknica).

2. Sunajko, Goran.
Popper, Karl Raimund, 2018. (enciklopedijska natuknica).

3. Sunajko, Goran.
adekvacija, 2018. (enciklopedijska natuknica).

4. Sunajko, Goran.
Adorno, Theodor Wiesegrund, 2018. (enciklopedijska natuknica).

5. Sunajko, Goran.
Agripa, 2018. (enciklopedijska natuknica).

6. Sunajko, Goran.
Attali, Jacques, 2018. (enciklopedijska natuknica).

7. Sunajko, Goran.
besmrtnost, 2018. (enciklopedijska natuknica).

8. Sunajko, Goran.
bivanje, 2018. (enciklopedijska natuknica).

9. Sunajko, Goran.
čudo, 2018. (enciklopedijska natuknica).

10. Sunajko, Goran.
Beauvoir, Simone de, 2018. (enciklopedijska natuknica).

11. Sunajko, Goran.
Deleuze, Gilles, 2018. (enciklopedijska natuknica).

12. Sunajko, Goran.
deliberacija, 2018. (enciklopedijska natuknica).

13. Sunajko, Goran.
Della Volpe, Galvano, 2018. (enciklopedijska natuknica).

14. Sunajko, Goran.
deontologija, 2018. (enciklopedijska natuknica).

15. Sunajko, Goran.
sofisti, 2018. (enciklopedijska natuknica).

16. Sunajko, Goran.
Teologija oslobođenja, 2018. (enciklopedijska natuknica).

17. Sunajko, Goran.
Dessoir, Max, 2018. (enciklopedijska natuknica).

18. Sunajko, Goran.
Dufrenne, Mikel, 2018. (enciklopedijska natuknica).

19. Sunajko, Goran.
Duns Scotus, 2018. (enciklopedijska natuknica).

20. Sunajko, Goran.
Feuerbach, Ludwig, 2018. (enciklopedijska natuknica).

21. Sunajko, Goran.
Fichte, Johann Gottlieb, 2018. (enciklopedijska natuknica).

22. Sunajko, Goran.
Baumgarten, Alexander Gottlieb, 2018. (enciklopedijska natuknica).

23. Sunajko, Goran.
Benjamin, Walter, 2018. (enciklopedijska natuknica).

24. Sunajko, Goran.
Cudworth, Ralph, 2018. (enciklopedijska natuknica).

25. Sunajko, Goran.
Althusser, Louis, 2017. (enciklopedijska natuknica).

26. Sunajko, Goran.
Arendt, Hannah, 2017. (enciklopedijska natuknica).

27. Sunajko, Goran.
Ayer, Alfred Jules, 2017. (enciklopedijska natuknica).

28. Sunajko, Goran.
Rancière, Jacques, 2017. (enciklopedijska natuknica).

29. Sunajko, Goran.
Butler, Judith, 2017. (enciklopedijska natuknica).

30. Sunajko, Goran.
Dworkin, Ronald Myles, 2017. (enciklopedijska natuknica).

31. Sunajko, Goran.
Kymlicka, Will, 2016. (enciklopedijska natuknica).

32. Sunajko, Goran.
Nancy, Jean-Luc, 2016. (enciklopedijska natuknica).

33. Sunajko, Goran.
Ostrom, Elionor, 2016. (enciklopedijska natuknica).

34. Sunajko, Goran.
humanističke znanosti, 2014. (enciklopedijska natuknica).

35. Sunajko, Goran.
Finkielkraut, Alain, 2013. (enciklopedijska natuknica).

36. Sunajko, Goran.
Finnis, John, 2013. (enciklopedijska natuknica).

37. Sunajko, Goran.
apsolutizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

38. Sunajko, Goran.
civilizacija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

39. Sunajko, Goran.
civilno (građansko) društvo, 2012. (enciklopedijska natuknica).

40. Sunajko, Goran.
demokracija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

41. Sunajko, Goran.
diktatura, 2012. (enciklopedijska natuknica).

42. Sunajko, Goran.
društveni ugovor, 2012. (enciklopedijska natuknica).

43. Sunajko, Goran.
društvo, 2012. (enciklopedijska natuknica).

44. Sunajko, Goran.
država, 2012. (enciklopedijska natuknica).

45. Sunajko, Goran.
duh naroda, 2012. (enciklopedijska natuknica).

46. Sunajko, Goran.
Erazmo Roterdamski, 2012. (enciklopedijska natuknica).

47. Sunajko, Goran.
etatizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

48. Sunajko, Goran.
fašizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

49. Sunajko, Goran.
filozofija ekonomije, 2012. (enciklopedijska natuknica).

50. Sunajko, Goran.
filozofija politike, 2012. (enciklopedijska natuknica).

51. Sunajko, Goran.
filozofija prava, 2012. (popularan rad).

52. Sunajko, Goran.
filozofija prava, 2012. (enciklopedijska natuknica).

53. Sunajko, Goran.
građanin, 2012. (enciklopedijska natuknica).

54. Sunajko, Goran.
ideologija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

55. Sunajko, Goran.
javno mnijenje, 2012. (enciklopedijska natuknica).

56. Sunajko, Goran.
javnost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

57. Sunajko, Goran.
jednakost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

58. Sunajko, Goran.
kapitalizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

59. Sunajko, Goran.
komunizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

60. Sunajko, Goran.
konflikt, 2012. (enciklopedijska natuknica).

61. Sunajko, Goran.
konstitucija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

62. Sunajko, Goran.
kriza, 2012. (enciklopedijska natuknica).

63. Sunajko, Goran.
legalizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

64. Sunajko, Goran.
legitimitet (legitimnost), 2012. (enciklopedijska natuknica).

65. Sunajko, Goran.
ljudska prava, 2012. (enciklopedijska natuknica).

66. Sunajko, Goran.
Machiavelli, Niccolò, 2012. (enciklopedijska natuknica).

67. Sunajko, Goran.
Makanec, Julije, 2012. (enciklopedijska natuknica).

68. Sunajko, Goran.
monarhija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

69. Sunajko, Goran.
More, Thomas, 2012. (enciklopedijska natuknica).

70. Sunajko, Goran.
nacija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

71. Sunajko, Goran.
nacionalizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

72. Sunajko, Goran.
narod, 2012. (enciklopedijska natuknica).

73. Sunajko, Goran.
odgovornost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

74. Sunajko, Goran.
polis, 2012. (enciklopedijska natuknica).

75. Sunajko, Goran.
politika, 2012. (enciklopedijska natuknica).

76. Sunajko, Goran.
pravednost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

77. Sunajko, Goran.
pravo, 2012. (enciklopedijska natuknica).

78. Sunajko, Goran.
Pufendorf, Samuel von, 2012. (enciklopedijska natuknica).

79. Sunajko, Goran.
rasizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

80. Sunajko, Goran.
rat, 2012. (enciklopedijska natuknica).

81. Sunajko, Goran.
reformacija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

82. Sunajko, Goran.
Rousseau, Jean-Jacques, 2012. (enciklopedijska natuknica).

83. Sunajko, Goran.
sloboda, 2012. (enciklopedijska natuknica).

84. Sunajko, Goran.
teokracija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

85. Sunajko, Goran.
tiranija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

86. Sunajko, Goran.
totalitarizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

87. Sunajko, Goran.
ustav, 2012. (enciklopedijska natuknica).

88. Sunajko, Goran.
zajednica, 2012. (enciklopedijska natuknica).

89. Sunajko, Goran.
zakon, 2012. (enciklopedijska natuknica).

90. Sunajko, Goran.
Putnam, Whitehall Hilary, 2012. (enciklopedijska natuknica).

91. Sunajko, Goran.
dekadencija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

92. Sunajko, Goran.
dužnost, 2012. (enciklopedijska natuknica).

93. Sunajko, Goran.
Foucault, Michel, 2012. (enciklopedijska natuknica).

94. Sunajko, Goran.
kontraktualizam, 2012. (enciklopedijska natuknica).

95. Sunajko, Goran.
kritika, 2012. (enciklopedijska natuknica).

96. Sunajko, Goran.
krivnja, 2012. (enciklopedijska natuknica).

97. Sunajko, Goran.
Levijatan, 2012. (enciklopedijska natuknica).

98. Sunajko, Goran.
kopernikanski obrat, 2012. (enciklopedijska natuknica).

99. Sunajko, Goran.
hegemonija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

100. Sunajko, Goran; redakcija Filozofskog leksikona.
autonomija, 2012. (enciklopedijska natuknica).

101. Sunajko, Goran; redakcija Filozofskog leksikona.
autoritet, 2012. (enciklopedijska natuknica).

102. Sunajko, Goran; Tvrtko Jolić.
vlast, 2012. (enciklopedijska natuknica).

103. Sunajko, Goran.
Zašto je Marx bio u pravu, 2011. (osvrt).

104. Sunajko, Goran.
Young, Iris Marion, 2011. (enciklopedijska natuknica).

105. Sunajko, Goran.
državljanstvo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

106. Sunajko, Goran.
Bošnjaci, 2009. (enciklopedijska natuknica).

107. Sunajko, Goran.
antifašizam, 2009. (enciklopedijska natuknica).

108. Sunajko, Goran.
Voegelin, Eric Herman, 2009. (enciklopedijska natuknica).

109. Sunajko, Goran.
vođa, 2009. (enciklopedijska natuknica).

110. Sunajko, Goran.
vladavina, 2009. (enciklopedijska natuknica).

111. Sunajko, Goran.
utopija, 2009. (enciklopedijska natuknica).

112. Sunajko, Goran.
urota, 2009. (enciklopedijska natuknica).

113. Sunajko, Goran.
unitarizam, 2009. (enciklopedijska natuknica).

114. Sunajko, Goran.
trockizam, 2009. (enciklopedijska natuknica).

115. Sunajko, Goran.
Trocki, Lav, 2009. (enciklopedijska natuknica).

116. Sunajko, Goran.
Hayek, Friedrich August von, 2009. (enciklopedijska natuknica).

117. Sunajko, Goran.
socijalizam, 2008. (enciklopedijska natuknica).

118. Sunajko, Goran.
Sieyès, Emanuel Joseph, 2008. (enciklopedijska natuknica).

119. Sunajko, Goran.
tolerancija, 2008. (enciklopedijska natuknica).

120. Sunajko, Goran.
teror, 2008. (enciklopedijska natuknica).

121. Sunajko, Goran.
Ruge, Arnold, 2007. (enciklopedijska natuknica).

122. Sunajko, Goran.
Saint–Simon, Claude Henry de Rouvroy, 2007. (enciklopedijska natuknica).

123. Sunajko, Goran.
samoupravljanje, 2007. (enciklopedijska natuknica).

124. Sunajko, Goran.
Savez komunista, 2007. (enciklopedijska natuknica).

125. Sunajko, Goran.
socijaldemokracije, 2007. (enciklopedijska natuknica).

126. Sunajko, Goran.
nova ljevica, 2005. (enciklopedijska natuknica).Popularni radovi:

1. Rođenje genija iz duha nogometa, H-ALTER, 2020.

2. Simulakrum u hrvatskoj izvedbi, H-ALTER, 2020.

3. Joker – fikcija koja to nije, H-ALTER, 2019.

4. Siguran put u totalitarizam, H-ALTER, 2019.

5. Futurizam u zemlji bez futura, H-ALTER, 2019.

6. Novi suverenizam-stara demagogija, 2019., Glas Slavonije

7. Socijalna država, 2019., Glas Slavonije

8. Demokracija je eksces: Što ostaje od pariške '68?, 2018., H-ALTER

9. Antikapitalizam, 2018. Glas Slavonije

10. Zašto ljevica ne može na vlast?!, 2018., H-ALTER

11. Sekularna država je pleonazam, 2017. H-ALTERRecenzije znanstvenih knjiga (uži izbor)

1. Rüdiger Safranski, Nietzsche: biografija njegova mišljenja, Sandorf, Zagreb (u postupku objavljivanja)

2. Albert Caumus, Filozofija apsurda, Demetra, Zagreb (u postupku objavljivanja)

3. Daniel Bučan, U dokolici, Demetra, Zagreb (u postupku objavljivanja).

4. Vasilij Zankovski, Historije ruske filozofije (II.), Demetra, Zagreb (u postupku objavljivanja).

5. Goran Gretić, Refleksije antinomija moderne, Durieux, Zagreb (u postupku objavljivanja)

6. Patrick Boucheron, Jedno ljeto s Machiavellijem, Tim-press, Zagreb 2019.

7. Jürgen Habermas, Postmetafizičko mišljenje II., Breza Zagreb 2015., str. 300.

8. Franco Berardi, Pobuna: o poeziji i financijama, Sandorf/Mizantrop, Zagreb 2018., str. 168.

9. Ivan Markešić (ur.), Čovjek i smrt, Institut Ivo Pilar, Zagreb 2017., str. 624.

10. Antun Vujić, Prema znanstvenom utemeljenju enciklopedijske leksikografije, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2015., str. 165.

11. Žarko Paić, Tehnosfera II. – kibernetika i apsolutno vrijeme stroja, Sandorf, Zagreb 2018., str. 465.

12. Žarko Paić, Tehnosfera I. – Žrtvovanje i dosada, Sandorf, Zagreb 2018., str. 477.

13. Predrag Finci, Što se sviđa svima: komentari uz Kantovo shvaćanje umjetnosti, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2019, str.
193.

14. Žarko Paić: Tehnosfera III. – Estetika i suvremena umjetnost, Sandorf, Zagreb 2019., str. 470.

15. Žarko Paić: Tehnosfera IV. – Što je preostalo od arhitekture, Sandorf, Zagreb 2019, str. 570.

16. Žarko Paić, Tehnosfera V. – Dizajn kao mišljenje, Sandorf, Zagreb 2019, str. 335.

17. Ana Maskalan (ur.), Reformacije i revolucije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, str. 274. (u postupku objavljivanja).


Medijska gostovanja (popularizacija)

1. Gostovanje u radijskoj emisiji iz filozofije i kulture “Kozmos i etos”, Treći program Hrvatskog radija, tema: Estetika ružnoga, urednik Marito Mihovil Letica, 4. 4. 2019.

2. Gostovanje u radijskoj emisiji o književnosti “Kutija slova”: tema: Ružno u književnosti, urednik Ivan Tomašić, 2019. (u najavi)

3. Gostovanje u televizijskoj emisiji iz kulture “Drugi format”, tema: Gdje danas opstaje prosvjetiteljski duh?, Hrvatska televizija, urednica Vlatka Kolarević, 26. 12. 2013.

4. Gostovanje u radijskoj emisiji iz kulture “Jutro na Trećem”, Treći program Hrvatskog radija, tema: 300. godina Denisa Diderota, urednik Ivica Prtenjača, 9. 10. 2013.