Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Prema dogovoru
Soba
C-204
Telefon
01/6120-168
E-mail
dvahtar@gmail.com

Dorijan Vahtar rođen je 1986. godine u Trbovlju, Republika Slovenija. Diplomski studij antropologije etnologije i kulturne antropologije završio je 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije, također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upisao je 2017. godine, a 2018. godine primljen je na međunarodnu doktorsku školu Transformations in European Societies pri sveučilištu Ludwig Maximilians u Münchenu. Od 2014. godine kao vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zagrebu održava seminarsku nastavu iz kolegija Antropologija odgoja i obrazovanja. Također, od 2014. do 2021. godine radio je u Zakladi „Zajednički put“ kao koordinator znanstveno-istraživačkih aktivnosti gdje je sudjelovao na istraživačkim projektima: „Prava osoba starije životne dobi u Gradu Zagrebu“, „Narativi o dostojanstvu u starijoj životnoj dobi“ i „Percepcija korisnika i djelatnika domova za starije osobe o nasilju nad starijim osobama u Gradu Zagrebu“. Od 2021. godine stalno je zaposlen kao asistent na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te održava seminarsku nastavu iz kolegija Antropologija odgoja i obrazovanja, Kritičke teorije obrazovanja i Obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo. U sklopu Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja sudjelovao je u brojnim istraživanjima obrazovanja i evaluacijama odgojno-obrazovnih programa gdje je bio zadužen za prikupljanje i obradu kvalitativnih podataka. Redovito izlaže radove na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim konferencija iz područja socijalnog rada, psihologije i pedagogije. Od 2021. godine pohađa edukaciju iz propedeutike psihoterapije.

Ključni istraživački interesi
  • Kultura škole
  • Kvalitativne metode istraživanja u obarovanju
  • Kritičke teorije obrazovanja