Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
po dogovoru
Soba
B 104
Telefon
+385 1 4092 068
E-mail
ibmandic@ffzg.hr

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu arheologiju, fonetiku i kroatistiku.
Magistrirala 2005. s radom Govor hrvatskih parlamentarnih stranaka.
Doktorirala 2012. s temom Izgovorna obilježja učenika hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika na različitim stupnjevima znanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Radi u nastavnom zvanju i na radnom mjestu više lektorice i fonetičarke u Croaticumu – centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje uz Jezične vježbe i Govorne vježbe iz hrvatskog jezika drži nastavu i na izbornim kolegijima na engleskom jeziku.
Izvodila nastavu iz hrvatskog jezika i kulture na Sveučilištu u Prištini (Filološki fakulteta Hasan Prishtina) te gostovala preko različitih oblika mobilnosti na sveučilištima u Češkoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj itd.
Radila kao nastavnik hrvatskog jezika u srednjoj školi, fonetičarka na HRT-u, fonetičarka – suradnica u kazališnim predstavama, novinarka radio-Sljemena.
Surađuje na projektima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje znanja u izradi testova i kataloga znanja hrvatskog jezika na različitim razinama poznavanja jezika prema ZEROJ-u.
Stručni i znanstveni interesi: hrvatski kao drugi i strani jezik, hrvatski standardni jezik, javni govor, jezici u kontaktu, fonetika i fonologija.
Članica Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Vijeća za poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika
Udana, majka šestero djece.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Članica HDSL-a, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (Predsjednik)
  • članica Hrvatskog filološkog društva, Hrvatsko filološko društvo (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Druga znanstveno stručna organizacija Hrvatskog društva sveučilišnih lektora (HDSL), Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (međunarodni, znanstveni)
  • 2021. 13. stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH), Croaticum i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (domaći, stručni)