Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F 327
Telefon
01/4092-316
E-mail
sudec@stin.hr


Obrazovanje
2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“)
2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike, Filozofski fakultet u Zagrebu
1997. opća gimnazija

Stručno usavršavanje
2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture, Velikotrnovsko sveučilište "Sv. Ćiril i Metod", Veliko Trnovo
2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji, Sveučilište „Sv. Ćiril i Metod“ u Skoplju, Ohrid
2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“, Sveučilište u Craiovi
1999.–2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu

Zaposlenja
od ak. god. 2015./2016. Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik
ak. god. 2011./12. Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu, vanjski suradnik
od 2011. Staroslavenski institut, znanstveni suradnik
2010.-2011. Staroslavenski institut, znanstveni novak, viši asistent
2004.-2010. Staroslavenski institut, znanstveni novak, asistent

6.9.2021.

Ključni istraživački interesi
 • hrvatski crkvenoslavenski jezik
 • starocrkvenoslavenski jezik
 • povijest hrvatskog jezika
 • morfologija
 • morfosintaksa
 • tvorba riječi
 • hrvatsko glagoljaštvo
 • rumunjsko-slavenski jezični kontakti
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2012. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Staroslavenski institut, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Krčka biskupija (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
 • Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, Staroslavenski institut ,Zagreb (član uredništva)
 • Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, Staroslavenski institut ,Zagreb (član uredništva)
 • Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, Staroslavenski institut ,Zagreb (član uredništva)
 • Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, Staroslavenski institut ,Zagreb (član uredništva)
 • Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, Staroslavenski institut ,Zagreb (član uredništva)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskog sabora Lovran ,Lovran (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskog sabora Lovran ,Lovran (Član uredničkog odbora)
 • Zbornik Lovranšćine, Katedra Čakavskog sabora Lovran ,Lovran (Član uredničkog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni projekti u tijeku
2020.-2024. Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misalu na primjeru Misala kneza Novaka (HRZZ; voditelj)
2014.-2024. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (MZO; istraživač)