Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
nakon predavanja
Soba
b102
Telefon
E-mail
ibuljan2@ffzg.hrIvana Buljan svršila je dvije srednje škole: MIOC i Srednju muzičku školu Vatroslava Lisinskog 1994.g. 2001. diplomirala je studije filozofije (A) i kroatologije (B) na Hrvatskim studijima kao jedna od deset najboljih studenata te diplomski rad objavila u časopisu Filozofska istraživanja. 2002. godine upisuje poslijediplomski studij iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao stipendistica NR Kine nastavlja dvogodišnje poslijediplomsko usavršavanje iz kineske filozofije i jezika na Central China Normal University u Wuhanu te Beijing University u Pekingu. 2006. počinje predavati sinološke kolegije na Katedri za sinologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2007. godine stječe certifikat Slobodnoga studija Sinologije. Nagrađena je stipendijom flamanske zaklade BOF za izradu doktorske disertacije pod naslovom “Elements of the syncretist tradition in the Chunqiu Fanlu's chapters on the theory of rulership”. U svrhu izrade doktorske disertacije boravi 13 mjeseci na Sveučilištu u Ghentu. 2013. obranjuje filološko-filozofijsku disertaciju i stječe dvojni doktorat Sveučilišta u Ghentu (doktorica orijentalnih jezika i kulture) i Zagrebu (doktorica kineske filozofije). (Mentori: akademik Bart Dessein, prof. Jana Rošker, prof. Ann Heirmann, doc. dr. Ankica Čakardić). 2015.g. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice.Od 2016.godine vrši ulogu predstojnice Katedre za sinologiju, a od 2017. zamjenice pročelnika Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije.

Jedna je od osnivača te članica odbora prvog europskog udruženja za kinesku filozofiju European Association for Chinese Philosophy (EACP). Uređivala je A1 časopis Asian Studies te filozofijski časopis Synthesis Philosophica kao gošća urednica temata iz kineske filozofije. Zajedno s kolegom Marijom Rebcem autorica je natuknica iz kineske filozofije Filozofskoga leksikona Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Redovito izlaže na međunarodnim sinološkim i filozofijskim konferencijima (Lund, Riga, Syros, Bern, Ljubljana). Predavala je na stranim sveučilištima ( Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Ostasienwissenschaften, SUIBE Shanghai, University of Prishtina, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, University of Warsaw, University Sts.Cyril and Methodius). Stručno se usavršavala iz područja rane Kine na međunarodnim filološkim radionicama (Oxford, Leiden,Cambridge, Zurich, Prag).

Ima radno iskustvo i kao profesorica hrvatskog jezika, novinarka (HRT, OTV) i u odnosima s javnošću (Festival vizualnih i audio-medija Visura Aperta, Momjan). Tijekom studijskog boravka u NR Kini objavila je nekoliko reportaža iz azijske tematike u Večernjem listu. Volontira u udruzi za zaštitu životinja.

Ključni istraživački interesi
  • Klasična kineska filozofija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Association of Chinese Philosophy, European Association of Chinese Philosophy (Član upravnog odbora)
  • Hrvatsko filozofsko društvo (član )
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. East - West: Comparative Philosophy and World Situation; 29. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (međunarodni, znanstveni)
Uredništva u časopisima
  • Asian Studies, Department of Asian Studies ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
  • Asian Studies, Department of Asian Studies ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
  • Asian Studies, Department of Asian Studies ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)
  • Asian Studies, Department of Asian Studies ,Ljubljana (Član uredničkog odbora)