Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 15:30-17:00
Soba
C-018
Telefon
01 4092 042
E-mail
gkoletic@ffzg.hr

Rođen je 1985. godine u Zagrebu. Završio je preddiplomski (2007. – 2010.) i diplomski studij (2010. ‒ 2013.) jednopredmetne sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija je angažiran kao demonstrator na nekoliko metodoloških kolegija, a 2011. godine postaje članom uredništva studenskog časopisa Diskrepancija. Godine 2012. dobio je dekanovu nagradu za izvrsnost u studiju te odsječku nagradu za najbolji studentski rad. Od 2009. do 2015. godine radi kao vanjski suradnik, a kasnije kao istraživač u agenciji Biometrika Healthcare Research, primarno u polju tržišnih i znanstvenih istraživanja medicine i farmaceutike. Godine 2015. upisuje Poslijediplomski doktorski studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2015. do 2018. godine zaposlen je kao stručni suradnik, a potom kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People’s Sexual Socialization and Health (PROBIOPS)“. Od 2019. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine postaje članom uredništva Revije za sociologiju. Kao član užeg tima projekta PROBIOPS, 2019. godine dobiva Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta. Objavio je 18 znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima, sudjelovao u 15 znanstvenih projekata te u dvadesetak znanstvenih skupova.

Ključni istraživački interesi
 • Metodologija
 • Seksualnost
 • Rizična ponašanja
 • Zdravlje
 • Mladi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo , Hrvatsko sociološko društvo (Član)
 • International Academy of Sex Research, International Academy of Sex Research (Član)
 • European Federation of Sexology , European Federation of Sexology (Član)
Uredništva u časopisima
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
 • Revija za sociologiju, Hrvatsko sociološko društvo ,Zagreb (član uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2019. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
http://probiops.ffzg.hr/
https://serzam2020.ffzg.unizg.hr/