Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Petkom, 18.00-19.00 h
Soba
C-011
Telefon
E-mail
hpopovic@ffzg.hr

Helena Popović 1998. godine upisuje jednopredmetni studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je u srpnju 2004. diplomirala s temom Treći sektor u Hrvatskoj: analiza slučaja - ženske grupe u područjima od posebne državne skrbi. Za vrijeme studija od 2002. do 2003. radi kao asistentica u udruzi CESI. Nakon završetka studija upisuje poslijediplomski studij na Odsjeku za sociologiju i socijalnu antropologiju na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (Central European University - CEU) gdje je 2005. obranila magistarski rad na temu Civil Society, Media and the Public Sphere: The Croatian Case.
Od 2004. do 2007. zaposlena je kao znanstvena novakinja u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, Odjel za kulturu i komunikacije, na projektima Medijski, komunikacijski i kulturni aspekti civilnog društva i Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura. Od 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za novinarstvo, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu gdje prvo radi na znanstveno-istraživačkom projektu Medijska kultura u suvremenoj Hrvatskoj: pluralizam medija i medijske politike, a od 2009. do 2013. godine na projektu Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU.
Godine 2007. upisala je doktorski studij iz komunikologije na Fakultetu društvenih znanosti (FDV) Sveučilišta u Ljubljani, a zimski semestar akademske 2009./2010. provela je na Sveučilištu u Londonu, Goldsmiths, na Odsjeku za medijske i komunikacijske studije (Media and Communication Studies). Na Goldsmithsu je, u okviru programa Associate Research Student, uz mentorstvo prof. Davida Morleya, provela dio terenskog istraživanja za doktorsku disertaciju. U Ljubljani je 20. travnja 2011. godine obranila doktorsku disertaciju na engleskom jeziku pod naslovom Audience, Text, Context: Television Comedy and Social Critique pisana uz mentorstvo prof. dr. sc. Brede Luthar (FDV).
Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 2007.-2020., izvodi nastavu na preddiplomskom studiju novinarstva (obavezni predmet Komunikologija), te na diplomskom studiju novinarstva (obavezni predmet Metode istraživanja medijskih publika; izborni kolegij Popularna kultura). Od 2016 godine, radi kao vanjska suradnica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izborni kolegij Mediji i društvo), a od 2018 godine sudjeluje u izvedbi Doktorskog studija sociologije (kolegij: Suvremeni medijski studiji: teorije i metode). Od 1. travnja, 2020, prelazi na radno mjesto docentice na Odsjeku za sociologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (predmeti: Kvalitativne metode istraživanja, Mediji i društvo, Odabrana poglavlja kvalitativne analize). Sudjelovala je u različitim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima, u organizaciji međunarodnih skupova, izlagala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama i seminarima, te objavljivala u domaćim i stranim časopisima, knjigama i zbornicima. Znanstveni i istraživački interes usmjeren je na sociologiju kulture, sociologiju medija i komunikacije, te na kvalitativne metode istraživanja.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
 • European Sociological Association (ESA) (redovni član)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
 • International Association for Media and Communication Research (IAMCR) (redovni član)
 • Zaklada Nezavisna – zaklada za slobodu medija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Communication, Capitalism and Social Change: Policy, Practice, Praxis, ESA - Euopean Sociological Association, IRMO, FF (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Medijske studije, Fakultet političkih znanosti ,Zagreb (članica uredničkog odbora)