Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
četvrtak, 18:30-19:30
Soba
B201
Telefon
E-mail
ralasicjosip@gmail.com

Rođen sam 09.01.1991. u Požegi gdje sam pohađao i srednju školu, Prirodoslovno-matematičku gimnaziju koju sam završio s odličnim uspjehom. Diplomirao sam 2014. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju i na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti (Katedra za ukrajinski jezik i književnost) s temom: Komparativna analiza pojedinih elemenata tradicijskih arhitektura Ukrajine i Hrvatske. Mentori su mi bili prof. dr. sc. Jevgenij Paščenko i prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek. Dobitnik sam Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju ukrajinskog jezika i književnosti (2014.).

U siječnju 2018. godine sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisao i Poslijediplomski sveučilišni studij hrvatske kulture koji trenutno pohađam.

Nakon završetka diplomskog studija zaposlen sam na radnom mjestu stručnog suradnika u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture Republike Hrvatske u Požegi, gdje sam u okviru programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa od prosinca 2014. do prosinca 2015. godine radio na dokumentaciji tradicijske arhitekture Slavonije. U sklopu stručnoga osposobljavanja sudjelovao sam i kao tehnička podrška u organizaciji VI. simpozija etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije o zaštiti tradicijske kulturne baštine pod nazivom Tradicijska kulturna baština između otkrića i zaborava (SEK 2015.), održanog u Požegi u listopadu 2015. godine.

U kolovozu 2016. godine dobio sam posao u najvećoj hrvatskoj diskografskoj kući, Croatia Records, gdje sam radio sve do rujna 2017. godine na radnom mjestu glazbenog urednika i suradnika u odnosima s javnošću. Moja radna zaduženja obuhvaćala su slušanje pristiglih glazbenih materijala, vođenje glazbenih karijera, rad na novim albumima i kompilacijama te stvaranje, planiranje i ostvarivanje promotivnih aktivnosti, kao i održavanje dobrih odnosa s medijima.

Od radnog iskustva, istaknuo bih i suradnju s Hrvatskom radiotelevizijom, gdje sam od rujna 2017. godine do svibnja 2018. godine radio kao novinar istraživač u pripremi glazbene emisije Koktel bar. Također, tijekom 2018. godine sudjelovao sam u organizaciji glazbenog festivala Aurea fest u Požegi, jednog od najvećih glazbenih festivala u Slavoniji.

Od 2016. godine do danas surađujem s Katedrom za ukrajinski jezik i književnost te kao vanjski suradnik sudjelujem u izvedbi Jezičnih vježaba iz ukrajinskog jezika I. u sklopu kolegija Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika i elementarna gramatika I., te Jezične vježbe iz ukrajinskog jezika II.

Tijekom rada na Katedri u travnju 2018. godine u okviru programa ERASMUS+ boravio sam na Kijevskom narodnom sveučilištu „Taras Ševčenko“ u sklopu razmjene nastavnog osoblja, što je pridonijelo mom stručnom usavršavanju. Sudjelovao sam također u radu Ljetne škole za ukrajinski jezik u Rogoznici kao nastavnik ukrajinskog jezika (2018.).

Još kao student bavio sam se prevoditeljskom djelatnošću, s čime nastavljam sve do danas. Objavio sam 7 prijevodnih radova, 3 stručna članka i 5 prikaza. Sudjelovao sam na jednom znanstvenom skupu u inozemstvu.

Smatram se kreativnom, organiziranom i vrlo komunikativnom osobom koja brzo uči i savladava nove koncepte te je spremna svakodnevno savladavati nove izazove i radna zaduženja.


Opis znanstvene djelatnosti
PRIJEVODI
1. FYLYPČUK, Andrij. „O pitanju početne etape slavenskih migracija gornjim tokom Zapadnog Buga te Gornjim i Srednjim Podnistrov'jem“ u Ukrajinski Karpati: etnogeneza – arheologija – etnologija. Ur. Jevgenij Paščenko. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 11. Zagreb. Vjesnik d.d. 2014. 71-95.
2. SILEC'KYJ, Roman. „Tradicijsko graditeljstvo“ u Ukrajinski Karpati: etnogeneza – arheologija – etnologija. Ur. Jevgenij Paščenko. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 11. Zagreb. Vjesnik d.d. 2014. 365-385.
3. ĞOLYK, Roman. „Anima Galiciana i/ili fatamorgana: realna i imaginarna Ğalyčyna u književnosti i svijesti“ u Ukrajinska Galicija(prijevodi s ukrajinskoga). Ur. Jevgenij Paščenko. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 12. Zagreb. Vjesnik d.d. 2015. 193-205.
4. LEĞKYJ, Mykola. „Radovi apostola: univerzalizam Frankova genija“ u Ukrajinska Galicija(prijevodi s ukrajinskoga). Ur. Jevgenij Paščenko. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 12. Zagreb. Vjesnik d.d. 2015. 295-307.
5. LUBKIVSʹKYJ, Roman. Zemlja preobražaja / Земля перевтілень. Urednik: Jevgenij Paščenko. Izbor: Josip Ralašić. Prijevod s ukrajinskog: Josip Ralašić et al. Ilustracije: Nada Žiljak. Biblioteka Ucrainiana Croatica, knjiga 13. Zagreb: Fotosoft. 2016. 153 str.
6. OĞYENKO, Iryna. „Slika mačke u ukrajinskoj folklornoj slici svijeta“ u Mačkozbornik: Od Bastet do Catwoman. Ur. Suzana Marjanić i Rosana Ratkovčić. Zagreb. Jesenski i Turk d.o.o. 2016.

STRUČNI ČLANCI
1. RALAŠIĆ, Josip. „Ukrainian music as an identity forming element in the research of Kšyštof Vjernyc'kyj“. u VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Ur. Olena Novikova i Ulrich Schweier. Munchen. Readbox unipress – Open publishing LMU. 2017. 461-467.
2. RALAŠIĆ, Josip. „Nosi vyšyvanku – budi Ukrajinac!“ u 52. Đakovački vezovi – Revija broj 48. Ur. Jasmina Jurković Petras. Đakovo. Grafički zavod Hrvatske. 2018. 11-13.

IZLAGANJA NA SKUPOVIMA
1. RALAŠIĆ, Josip. „Uvod u komparativnu analizu pojedinih elemenata tradicijske arhitekture Ukrajine i Hrvatske“. Drugi međunarodni znanstveni skup Ukrajina i Hrvatska: povijesne paralele. Droğobyč-Truskavec', lipanj 2017.

PRIKAZI
1. РАЛАШИЧ, Йосип. „Тарас Шевченко у новому хорватському виданні“ u Всесвіт: Журнал іноземної літератури. No. 1-2. Ред. Дмитро Дроздовський. ТОВ. Журнал Всесвіт. Київ. 2015. 282–286.
2. РАЛАШИЧ, Йосип. „Юрій Крижанич і Україна“ u Всесвіт: Журнал іноземної літератури. No. 7-8. Ред. Дмитро Дроздовський. ТОВ. Журнал Всесвіт. Київ. 2016. 273-276.
3. RALAŠIĆ, Josip. „Ukrajinska Galicija“ u Hrvatsko slovo 1105. Ur. Stjepan Šešelj. Zagreb. HKZ Hrvatsko slovo d.o.o. 2016. 29-32.
4. RALAŠIĆ, Josip. „Putovanje Ukrajinom: Prikarpatska Galicija“ u Dubrovnik 1/2018. Ur. Slavica Stojan et al. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku. Dubrovnik. 2018. 248-251.
5. RALAŠIĆ, Josip. „Biblioteka Ucrainiana Croatica“ u Narodna umjetnost: Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 55/1. Ur. Ines Prica. Institut za etnologiju i folkloristiku. Zagreb. 2018. 211-214.