Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
pola sata prije predavanja
Soba
C-009
Telefon
01 4851 700
E-mail
mpodnar@hpm.hr

Rođena je 1971. u Novoj Gradiški. Diplomirala je na studiju biologije, smjer molekularna biologija, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu magistrirala 2000. godine u polju Biologija, grani Molekularna i stanična biologija, te doktorirala 2005. u polju Biologija. Doktorski rad izradila je u okviru 18-mjesečnog studijskog boravka u Laboratoriju za molekularnu sistematiku Prirodoslovnog muzeja u Beču. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2010. godine.
Godine 2006. nagrađena je nagradom “Željko Trgovčević” za mlade istraživače u području molekularne biologije (Hrvatsko genetičko društvo, IRB). Godine 2010. i 2017. koristila je stipendiju Synthesys - The European Union - funded Integrated Activities Grant (TAF-A, Prirodoslovni muzej u Beču).
Od 1997. do danas zaposlena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, Zagreb (1997.-2011. kao znanstveni novak, 2011.-2013. kao kustosica, 2014.–danas kao viša kustosica; Zbirka tkiva za genetičke analize). U Muzeju je 2005. sudjelovala u osnivanju Zbirke tkiva za genetičke analize i uspostavljanju DNA laboratorija u kojem provodi molekularno-genetičke i bioinformatičke analize za potrebe znanstvene i stručne obrade muzejske građe, znanstvenih projekata i stručnih studija. 2014. godine pokrenula je u Muzeju CroBOL inicijativu za DNA barkodiranje hrvatske faune.
U razdoblju od 2009.-2012. godine sudjelovala je kao predavač u okviru Metodoloških tečajeva u biologiji i medicini Instituta Ruđer Bošković (molekularna filogenija). Od 2012. nositelj je i izvođač kolegija Molekularna evolucija na poslijediplomskom doktorskom studiju biologije (PMF, Sveučilište u Zagrebu). Bila je gost predavač na kolegiju Osnove molekularne ekologije na Prirodoslovno matematičkom fakultetu 2012. i 2016. godine.
Sudjelovala je u znanstvenim projektima MZO “Fauna hrvatskih otoka Jadrana”(1997.-2001., šifra: 0183005), “Biologija indikatorskih vrsta ugroženih staništa” (2002.-2006., šifra: 0183007); “Biologija ugroženih i endemičnih životinjskih vrsta Hrvatske” (2007.-2013., šifra: 183-1193080-0831). Od 2017. sudjeluje u dva projekta HRZZ-a: „DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune“ (HRZZ: 9988) te „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija“ (HRZZ: 2563).
Recenzirala je za znanstvene časopise Biological Journal of the Linnean Society, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Mammalian Biology, Genetica, Central European Journal of Biology, Natura Croatica.
Osnovno područje znanstvenog interesa su joj molekularna sistematika, filogenija, filogeografija, konzervacijska genetika i molekularna sistematika.

Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235332

Nagrade i priznanja
  • 2017. Posebno priznanje Hrvatskog muzejskog društva za pedagoško – edukacijski projekt: Ciklus pedagoško-edukativnih radionica CSI:HPM – Zločin u kokošinjcu (popularizacija znanosti)
  • 2017. Synthesys -The European Union - funded Integrated Activities grant: trotjedni boravak u Laboratoriju za molekularnu sistematiku Centralnih istraživačkih laboratorija Prirodoslovnog muzeja u Beču (Molekulare Systematik, Zentrale Forschungslaboratorien, Naturhistorisches Museum Wien)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavno područje znanstvenog interesa joj je molekularna sistematika, filogenija, filogeografija, konzervacijska genetika i molekularna sistematika s naglaskom na filogeniju i filogeografiju gušterica iz porodice Lacertidae. Sudjelovala je u filogenetskim i filogeografskim istraživanjima brojnih životinjskih vrsta (beskralježnjaka i kralježnjaka) uključujući slatkovodne rakove i školjkaše, ribe, voluharice i šišmiše. 2004. godine, uz pomoć voditelja znanstvenog projekta dr. sc. Nikole Tvrtkovića, oformila je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju molekularno biološki laboratorij i Zbirku tkiva za genetičke analize.

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:
2017-: „DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune“ (HRZZ: 9988), suradnik na projektu
2017-: „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznolikost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija“ (HRZZ: 2563), suradnik na projektu
2007-2013: “Biologija ugroženih i endemičnih životinjskih vrsta Hrvatske” (MZOŠ: 183-1193080-0831), znanstveni novak na projektu, od 2011 voditeljica projekta
2002-2006; “Biologija indikatorskih vrsta ugroženih staništa” (Ministarstvo znanosti i tehnologije: 0183007), znanstveni novak na projektu
1997-2001: “Fauna hrvatskih otoka Jadrana” (Ministarstvo znanosti i tehnologije, šifra: 0183005), znanstveni novak na projektu

Recenziranje za znanstvene časopise:
Biological Journal of the Linnean Society, Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, Mammalian Biology, Genetica, Central European Journal of Biology, Natura Croatica

Sudjelovanje u radu znanstvenih i organizacijskih odbora znanstvenih skupova:
2012: 11. Hrvatski biološki kongres (član znanstvenog odbora)
2015: 12. Hrvatski biološki kongres (član znanstvenog odbora)

Popularizacija znanosti ( kroz organiziranje muzejskih radionica i izložbi)
2013-2016: „CSI:HPM – Zločin u kokošinjcu“ Kompleksna, trosatna muzejska radionica u funkciji edukacije i popularizacije prirodoslovlja na temu analize DNA u animalnoj forenzici za učenike osnovnih i srednjih škola (oko 20 termina i 300 sudionika godišnje), Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb, voditeljica i autorica koncepcije (Grad Zagreb, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
2015: Interaktivni DNA info-pult – edukativna muzejska instalacija, stalni postav Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, voditeljica i autorica koncepcije (Grad Zagreb)
2014: Izložba „Neraskidive spone Zoološki odjel Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja & Zoologijski zavod Prirodoslovno - matematičkog fakulteta“, Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb, koautorica
2014: Izložba „Poljubi me, ja sam princ!“ Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb, stručna suradnica
2014: Izložba „Otoci – Islands“ Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb, stručna suradnica