Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
petkom 10.00-11.00
Soba
E 304
Telefon
E-mail
mrombout@ffzg.hr

Rođen sam u Kraljevini Belgiji gdje sam živio do 2016. godine. Studirao sam povijest, dodatni sveučilišni studij jezika i poslovanja te sam završio i akademsku edukaciju za srednjoškolske profesore povijesti na Katoličkom Sveučilištu u Leuvenu, Kraljevina Belgija. Diplomirao sam 2002. godine. Moj je materinji jezik nizozemski.
Od 2003. do 2006. godine radio sam kao profesor u više srednjih škola u Kraljevini Belgiji u kojima sam predavao povijest i nizozemski. Od 2006. do 2016. godine radio sam u udruzi RoSa u Brussel-u gdje sam kao član ekspertnog tima radio na poziciji voditelja projekata, edukatora i urednika web stranica i magazina organizacije. Kreirao sam i vodio radionice na temu ravnopravnosti spolova na nizozemskom i engleskom jeziku.
Godine 2016. sam došao u Zagreb te od rujna iste godine radim kao lektor nizozemskog jezika na Katedri za nederlandistiku na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2016. godine pa do danas sam predavao Suvremeni nizozemski jezik, Lingvistički seminar, Nizozemski kolonijalizam, Sintaksu suvremenoga nizozemskoga jezika i Osnove nizozemskog jezika za germaniste. Sudjelovao sam u izradi kolegija „Sintaksa suvremenoga nizozemskoga jezika” i “Osnove nizozemskog za germaniste“.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Comenius – Udruga za nederlandistiku Srednje Europe (Comenius – vereniging voor neerlandistiek in Centraal-Europa) (redovni član)
  • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) (redovni član)
  • Totalno dobro - zdravlje, učenje i razvoj

Opis znanstvene djelatnosti

1. Een alternatieve reisgids als didactische werkvorm in taalverwerving – een casestudie uit Zagreb, Neerlandica Wratislaviensia (2018), (nr. XXVIII), Wroclaw
2. De Krawaten van Lille, Tri decenije beogradske nederlandistike. Kulturne veze između prostora jugoistočne Evrope i Nizozemlja (2018), Beograd, 180 - 195