Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
četvrtkom od 12-14
Soba
c 209
Telefon
E-mail
ljifilipovic@gmail.com

Ljiljana Filipović rođena je u Zagrebu gdje je magistrirala, doktorirala i habilitirala na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta.
Školovala se u Engleskoj, Italiji i Njemačkoj.

Autorica je studija "Filozofija i antipsihijatrija Ronalda D. Lainga", "Nesvjesno u filozofiji"," Javne samoće", "Prazne tvornice", "Scenariji kože", "Klub krivaca", te romana "Nevidljivi pas", "Sokol u šusteraju", "Nestali ljudi", "Preljubnik" kao i desetak radiodrama.
Koautorica je u djelima: "The Couch and the Silver Screen", "Psychotherapie und Psychoanalyse in Osteuropa", "Ambivalenz des Fin de siėcle: Wien-Zagreb", "Kollektive Kreativität/Collective Creativity", "Maske und Kothurn", "Extravagant Bodies: Extravagant Minds", "R. D. Laing: 50 years since The Divided Self" i dr.

Na Radio Zagrebu počinje suraďivati 1973. u Dramskom programu autorskim radio igrama i adaptacijama (od kojih su neke i nagrađene). Potom za III. program piše oglede, prevodi i postaje urednica, uglavnom ureďujući emisije s područja filozofije. Za inovaciju u uredničkom radu 2002. dobiva nagradu Hrvatskog radija.
Istodobno (od 1998. do 2013. godine) predaje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu "Filozofsko psihoanalitičku kritiku dramskog teksta" gdje stječe i zvanje izvanredne profesorice.

U domaćim i inozemnim knjigama i časopisima objavljuje radove koji se tematski bave objašnjenjem kulturoloških fenomena interakcijom filozofije i psihoanalize te je taj interes vodi i prijevodima djela T.S. Szasza "Proizvodnja ludila, R.D. Lainga "Glas iskustva", D. Coopera "Jezik ludila", M. Eliade "Okultizam, magija i pomodne kulture", i dr.

Predavala je na konferencijama u Dublinu, Moskvi, Londonu, Firenci, Parizu, Beču, Lundu, Moskvi, Pekingu, Magdeburgu, Marrakeshu, Lisabonu, Barceloni i dr., te na sveučilištima u Buenos Airesu, Tokiju i dr.
Za knjigu "Klub krivaca" dobila je Nagradu Višnja Machiedo za najbolju esejističku knjigu 2017.
Kao gostujuća profesorica predaje na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo pisaca, Hrvatsko novinarsko društvo
Uredništva u časopisima
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
 • Tvrđa, Hrvatsko društvo pisaca ,Zagreb (Član uredničkog odbora)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Nagrada Višnja Machiedo za najbolju esejističku knjigu

Opis znanstvene djelatnosti
Obrazovanje
●Diplomski ispit iz filozofije i engleskog jezika (Filozofski fakultet u Zagrebu 1976.)
● Magisterij iz filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1982. (Naziv rada: "Filozofske osnove antipsihijatrije R.D. Lainga")
● Doktorat iz filozofije na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1995. (Naziv rada: "Filozofske implikacije pojma nesvjesnog")
●Znanstveno nastavno zvanje naslovnog docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, predmet “Filozofsko-psihoanalitička teorija dramskog teksta”, Zagreb 2004.
●Naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti polje: filozofija. Predmet - filozofsko psihoanalitička teorija, Zagreb 2008.

Profesionalno iskustvo:
Urednica za filozofsku i psihoanalitičku esejistiku na III. programu Hrvatskog radija (od 1991. – 2016. godine)
Predavačica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu za predmete "Filozofsko-psihoanalitička teorija dramskog teksta" te “Film i psihoanaliza” (od 1998.-2014. godine)
Gostujuća profesorica na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Odabrani popis znanstvenih i stručnih djela:

Knjige:
Filozofija i antipsihijatrija Ronalda D. Lainga, (studija), Zagreb: Filozofska istraživanja 1990.
Nesvjesno u filozofiji, (studija) Zagreb: Izdanja Antibarbarus 1997.
Javne samoće (eseji), Zagreb: Tvrđa & Izdanja Antibarbarus 2006.
Prazne tvornice, (eseji) Zagreb: Antibarbarus, 2008.
Scenariji kože (eseji) Zagreb: Antibarbarus 2012.
Klub krivaca (eseji) Zagreb: Antibarbarus 2016.


Radovi objavljeni na stranim jezicima:
"Die Anfänge der Psychoanalyse in Zagreb (u Ambivalenz des Fin de siècle: Wien-Zagreb, Wien 1998)
"Theatre of the Unconscious" (literature and psychology: a journal of psychoanalytic and cultural criticism, Volume 49 No. 1/2, 2003 Rhode Island College)
“Die Psychoanalyse im Gerichtsaal” (Psychotherapie und Psychoanalyse in Osteuropa, Uchtspringe, Sigmund-Freud-Zentrum 2003)
"Film as abreaction of totalitarianism" u The Couch and the Silver Screen (izd. Andrea Sabbadini, Brunner-Routledge, London 2003)
“Breakdown of the Collective”/ “Der Zusammenbruch des Kollektivs”, (Catalog of the exhibition Collective Creativity, Kunsthalle Fridericianum Kassel 2005)
“What makes us laugh?” u Maske und Kothurn, 4/2005, Boehlau
“Psychoanalysis, Expulsion, Exclusion”, International Journal of Psychotherapy, Volume 12, Number 1, March 2008, Vienna: Journal of the European Association of Psychotherapy ISBN-1356-9082
“Philosophy - Psychiatry - Anti- Psychiatry - Non-Psychiatry”, U Extravagant Bodies: Extravagant Minds, Zagreb, Kontejner 2010.
“More than fifty years after: Laing, Sartre & the Other”, International Journal of Psychotherapy: 2011, Vol. 15, No. 2, ISSN 1356-9082
“A Perfect Day for Abjection”, film mutations: the fifth festival of invisible cinema /filmske mutacije: peti festival nevidljivog filma, Zagreb 2011.
“More than 50 years after: Laing, Sartre & the Other”, u R. D. Laing 50 years since The Divided Self, (ed. Theodor Itten & Courtenay Young), PCCS Books, Ross-on-Wye 2012
“Der Wunsch nach Freiheit”, Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau, 70, Verlag neue praxis Gmbh, Lahnstein: 2015
Odabrana predavanja na stranim jezicima 1999-2018
- "Theatre of the Unconscious", lecture at 2nd World Congress for Psychotherapy, Vienna, July, 1999
- "The Unconscious in Philosophy", lecture at 9th Congress of the European Association of Psychotherapy "Tradition & Transition", Dublin, June, 2000
- "Die Psychoanalyse im Gerichtsaal", lecture at the Congress "Psychoanalyse und Psychotherapie in Osteuropa" Magdeburg, June 2001
- "Psychoanalysis and Expulsion", lecture at 10th Congress of the European Association of Psychotherapy, Psychotherapy of West - Psychotherapy of East, Moscow, July, 2001
- "Film as an abreaction of totalitarianism", lecture at 1st European Psychoanalytic Film Festival, BAFTA , London, November, 2001
- “What does a man want?”, lecture at 5th European Feminist Research Conference, Gender and Power in the New Europe, Lund University, Sweden, August, 2003
- “What makes us laugh?”, lecture at VII. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft: Komik, Ästhetik. Theorien. Vermittlungsstrategien, Vienna, November 2004
- “Truth is on the stage”, lecture at 4th World Congress for Psychotherapy, Buenos Aires, August 2005
- “Psychoanalysis of drama and film text”, lecture and workshop at Arte Dramatico, Universidad del Salvador Buenos Aires, September 2005
- “Psychoanalysis and Film”, lecture at The Third International Conference of the Asian Federation for Psychotherapy, Tokyo August, 2006
- “Dramatic structures in psychoanalytic context” Lecture at Waseda University in Tokyo, August, 2006
“Film and Humor in a Political Context” lecture in Florence, June 2007. Conference “Humour and other strategies to survive emotional crisis”
- “Eradicated past”, reading at International Conference of Women Writers, Komárno, Slovakia, September, 2008
- “Restructuring of Collective Identity”: Psychoanalysis and Collectivity, lecture at the conference East Meets West: The Global Challenges in Psychotherapy, Peking, 14. X. 2008
- “Philosophical Concept of Happiness and Contemporary Life”, Lecture at conference Meanings of Happiness and Psychotherapy, 2-5 July 2009, Lisbon, Portugal
- “Va-t’en, maudite tache! Va-t’en te dis-je!, lecture Colloque de la Fondation européene pour la psychanalyse, l’hôpital Sainte-Anne, 28. V. 2011
- “Deadly love”, lecture Colloque de la Fondation européene pour la psychanalyse, Barcelona, 2012
- “Wish for one's own Freedom”, lecture at Inter University Centre Dubrovnik, Course: Die Identität Europas in der Gegenwärtigen Welt, June 2014
- “History never ends”, lecture at the conference Erzählungen des Socialen Philosophie, Kunst, Politik, Dubrovnik June, 2017
- “Marxism in Films”, lecture at the conference Erzählungen des Socialen Philosophie, Kunst, Politik at Inter University Centre, Dubrovnik June,
2018Odabrani prijevodi:

Knjige:
T.S.Szasz, Proizvodnja ludila, Zagreb:GZH 1982.
R..D. Laing Glas iskustva, Zagreb: GZH 1986.
D. Cooper's Jezik ludila, Zagreb: Naprijed 1986.
M. Eliade's Okultizam, magija i pomodne kulture, Zagreb: GZH 1981.