Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
PONEDJELJAK 10-12
Soba
C226a
Telefon
E-mail
zohorvat@ffzg.hr

Zoran Horvat rođen je 1986. godine u Varaždinu. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je u Varaždinu. Studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu završio je 2011. godine. Doktorirao je 2019. godine na Odsjeku za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu s temom “Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike”, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ante Kolaka. Od 2011. do 2018. godine radio je kao nastavnik matematike u srednjoj školi. Od 2016. do 2017. godine radio je kao vanjski suradnik Centra za obrazovanje nastavnika, a od 2017. do 2018. godine kao vanjski suradnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. godine zaposlen je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na katedri za sistematsku pedagogiju. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima iz područja metodologije i statistike pedagogijskih istraživanja. Temeljna područja njegova interesa su metodološki izazovi u pedagogijskim i društvenim istraživanjima, a šire područje u kojem također objavljuje stručne i znanstvene radove su iz područja didaktike i matematičkog obrazovanja.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Prijatelji waldorfske pedagogije Varaždin