Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Četvrtkom 10:00-11:00
Soba
C-010
Telefon
01/4092-000
E-mail
dalucic@ffzg.hr

Danijela Lucić rođena je 9. rujna 1986. u Banja Luci. Osnovnoškolsko kao i srednje gimnazijsko obrazovanje stekla je u Novskoj. Na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine stječe akademski naziv magistre sociologije. Po završetku studija zapošljava se u jednoj od vodećih hrvatskih konzultantskih tvrtki za analitička rješenja i strateški konzalting gdje do veljače 2014. godine radi kao konzultantica. U ožujku 2012. godine upisuje doktorski studij „Komparativna politika“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, modul „Međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost“. Doktorski rad je obranila u lipnju 2017. godine. Sudjelovala je u izvedbi nastave na Sveučilištu Libertas i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Autorica je monografije (Državni terorizam) i koautorica više znanstvenih monografija (Oficir i časnik: prelasci vojnih profesionalaca iz JNA u HV, Znanje (ni)je roba i dr.). Objavila je i više stručnih i znanstvenih radova, najviše iz područja vojne i sigurnosne tematike te poslovno-obavještajnog djelovanja. Izvršna je urednica časopisa za interdisciplinarna istraživanja rata i mira Polemos. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija. Kao nositeljica i sunositeljica nekoliko kolegija sudjeluje u izvođenju nastave na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman".

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)
Uredništva u časopisima
 • Anali Hrvatskog politološkog društva, Hrvatsko politološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Anali Hrvatskog politološkog društva, Hrvatsko politološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Anali Hrvatskog politološkog društva, Hrvatsko politološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Anali Hrvatskog politološkog društva, Hrvatsko politološko društvo ,Zagreb (članica uredničkog odbora)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Izvršna urednica)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Izvršna urednica)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Izvršna urednica)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Izvršna urednica)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Izvršna urednica)
 • Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo; Naklada Jesenski i Turk ,Zagreb (Izvršna urednica)

Opis znanstvene djelatnosti
OBJAVLJENI RADOVI

1. Bilandžić, Mirko; Čulig, Benjamin; Lucić, Danijela; Putar-Novoselec, Martina; Jakšić, Jelena. Business intelligence u hrvatskom gospodarstvu. // Poslovna izvrsnost. 6 (2012), 1; Str.: 9-27. (znanstveni rad u časopisu, prethodno priopćenje)
2. Čulig, Benjamin; Klasnić, Ksenija; Jakšić, Jelena; Lucić, Danijela; Putar-Novoselec, Martina. Znanje (ni)je roba. Empirijska analiza jednog studentskog prosvjeda. Zagreb: Jesenski i Turk, 2013. (monografija)
3. Žunec, Ozren; Petrović, Nikola; Lucić, Danijela; Golubović Srđan. Oficir i časnik. Prelasci vojnih profesionalaca iz Jugoslavenske narodne armije u Hrvatsku vojsku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2013. (monografija)
4. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela.
Rizici suvremenog poslovanja: gospodarska moć država i terorizam // U: Tanja Grmuša (ur.). Hrvatske perspektive u Europskoj Uniji. Zbornik radova Prve međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Fedor Rocco" iz područja komunikacija i marketinga, [Zagreb, 6. prosinac 2013.] / Zagreb : Visoka poslovna škola, 2013. I., Str.: 527-540. (znanstveni rad objavljen u zborniku, prethodno priopćenje)
5. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela.
Predicting business opportunities and/or threats – business intelligence in the service of corporate security (empirical analysis of the usage in the economy of Republic of Croatia. // Collegium antropologicum. 38 (2014) , S1; Str.: 25-33. (znanstveni rad u časopisu, izvorni znanstveni rad)
6. Grubić, Aleksandra; Lucić, Danijela.
National security from the perspective of geoeconomics : the case of Croatia // VII. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja" : zbornik radova = 7th International Conference "Crisis mamagement days" : proceedings / Nađ, Ivan (ur.). Velika Gorica : Veleučilište Velika Gorica, 2014. Str.: 33-47. (znanstveni rad objavljen u zborniku, prethodno priopćenje)
7. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela.
The plurality of meanings ‘terrorism’- the theoretical and practical importance of understanding the phenomena. // Security Dialogues. 6 (2015), 1; Str.: 43-60. (znanstveni rad u časopisu, pregledni rad).
8. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela.
Gospodarska moć država i terorizam : mediteranske države kao središte svjetskog turizma i meta terorizma // Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferecije; Izazovi današnjice: turizam i lokalni razvoj / urednici Anita Grubišić [et al.]. Šibenik: Veleučilište u Šibeniku, 2015., str.: 469-480. (znanstveni skupovi i radionice, rad objavljen na CD-disku)
9. Bilandžić, Mirko; Lucić, Danijela.
Controversy over the Sarajevo assassination – Is it a terrorist act?. // Diogen - pro culture magazine. Special Book of Procedings. 11 (2015); Str.: 131-142. (međunarodni simpoziji, rad objavljen u zborniku).
10. Lucić, Danijela.
Selekcijska i vrijednosna pristranost u istraživanju (državnog) terorizma. // Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira. 18 (2016) 2; Str.: 55-70. (znanstveni rad u časopisu, pregledni rad)