Akademski stupanj
Zvanje
Asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Ponedjeljak, 18:30 - 20:00
Soba
C217
Telefon
E-mail
lperusic@yahoo.com

Tijekom studija dobio je Rektorovu nagradu i nagradu »Franjo Marković«. Kao asistent radi od 1. veljače 2016. godine na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju i u Centru za integrativnu bioetiku. Dana 16. listopada 2018. godine Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti na temu »Bioetički aspekti suvremene znanosti«. Područje istraživačkog interesa uključuje integrativnu bioetiku, bioetiku, etiku, metafiziku, ontologiju, kozmologiju, fenomenologiju, hermeneutiku, filozofiju informacije, filozofiju tehnike, biopolitiku, filozofiju znanosti, filozofiju filma, filozofiju igre i probleme interdisciplinarnosti.

Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 4. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Ludruga, Udruga Susret, ANPEPP (-, -)
 • 2019. 18. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2019. 28. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2019. 3. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Susret, Udruga Ludruga, Projekt »Zoom na psihu«, Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb (-, -)
 • 2018. 17. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2018. 2. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Ludruga, Projekt "Zoom na psihu", Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. 27. Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo (-, -)
 • 2017. 1. Međunarodni transdisciplinarni simpozij "Bioetika i aporije psihe", Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu; Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatsko bioetičko društvo; udruga "Ludruga"; projekt "Zoom na psihu" (-, -)
 • 2017. 16. Lošinjski dani bioetike, Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Grad Mali Lošinj (-, -)
 • 2016. Price of Health, Global Bioethics Initiative New York, University of Zagreb School of Medicine and Inter-University Centre Dubrovnik (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini ,Priština (Glavno uredništvo)
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini ,Priština (Glavno uredništvo)
 • Agora, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Prištini ,Priština (Glavno uredništvo)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)
 • Synthesis philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo ,Zagreb (Izvršni urednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstvena djelatnost /// Scientific activity

Izvršni urednik časopisa u otvorenom pristupu Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. /// Managing editor for open science journals Filozofska istraživanja and Synthesis philosophica.
Suosnivač i dopredsjednik Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju. /// Cofounder and Vice president of Croatian association for scientific communication.
Od 2014. godine član Hrvatskog bioetičkog društva. /// Member of Croatian bioethics society.
Od 2015. godine član Hrvatskog filozofskog društva. /// Member of Croatian philosophical society.
Od 2015. godine član Glavnog tajništva Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. /// Member of Chief secretariat of the Centre of Excellence for integrative bioethics.
2016. godine član Organizacijskog odbora konferencije »Price of Health« u okviru Dubrovnik International Bioethics Summer School međunarodnog programa.
Od 2016. godine vanjski savjetnik na programu »Bioetički inkubator — studentski bioetički forum« Udruženja studenata filozofije.
2016. – 2020. godine tajnik Hrvatskog bioetičkog društva; od 2020. godine član Nadzornog odbora Hrvatskog bioetičkog društva.
Od 2017. godine član Organizacijskog odbora znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike.
Od 2016. godine voditelj programa »Bioetički utorak« Hrvatskog bioetičkog društva.
Od 2017. godine član Organizacijskog odbora međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe.
Od 2017. godine suizvoditelj i suosnivač programa »Aporije psihe: filozofske, bioetičke i psihijatrijske perspektive« Hrvatskog bioetičkog društva.
Od 2017. godine voditelj programa »Filozofi predstavljaju!« Hrvatskog filozofskog društva, u suradnji s Hrvatskim Bioetičkim Društvom, Krugom mladih urednika Filozofskih istraživanja i Udruženjem studenata filozofije.
Od 2018. godine član uredništva časopisa Agora.
Od 2018. godine član Organizacijskog odbora znanstvene manifestacije Dani Frane Petrića.
Od 2018. godine voditelj Dana otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Odsjek za filozofiju.
2017.–2019. godine Znanstveni suradnik na istraživanju »Teorijska uporišta i praktičke implikacije europske bioetike« pod voditeljstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Jurića.
Od 2019. godine web administrator Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni članci /// Research papers

(2021.) »Biće — bit — bitak — bivstvovanje. Prilog raspravi o problemu sadržaja i primjene temeljnih pojmova«, u: Goran Sunajko, Hrvoje Jurić, Marija Selak (ur.), Zbornik radova povodom 70. rođendana profesora Lina Veljaka (u postupku objave).
(2020.) »Am Abgrund des Nichts und des Gotteswesens. Über das Problem einer angemessen fundierten Erklärung der Schöpfung und des Ursprungs des Universums«, u: Damir Smiljanić (ur.), Gotteshinterfragungen. Philosophische Beiträge zur Religionskritik, str. 243—295, Alibri Verlag, Aschaffenburg 2020.
(2020.) »Filozofijska dimenzija pripovjednog sadržaja videoigara«, Metodički ogledi 27 (2020) 1, str. 57—78.
(2019.) »Narav i metoda integrativne bioetike. Rasprava«, u: Ante Čović, Hrvoje Jurić (ur.), Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja, Pergamena, Hrvatsko filozofsko društvo, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Zagreb 2019., str. 323—412.
(2019.) »Fritz Jahr as Methodological Paradigm in Bioethical Education«, JAHR 10 (2019) 2, str. 287—310.
(2018.) »Being Praxis: The Structure of Praxis Philosophy – Outlined by the Refutation of Contemporary Criticism«, u: Dominik Novkovic, Alexander Akel (ur.): Karl Marx– Philosophie, Pädagogik, Gesellschaftstheorie und Politik. Aktualität und Perspektiven der Marxschen Praxisphilosophie, Kasseler Philosophische Schriften — Neue Folge 8, Kassel university press GmbH, Kassel 2018., str. 173—196.
(2018.) »Princip integrativnost«, ARHE XV (2018) 1, str. 133—157.
(2018.) »Kozmobioetika: uvodna rasprava o bioetičkim aspektima kozmičkog društva«, Obnovljeni život 73 (2018) 3, str. 311—328.
(2017.) »O izopačenju renesanse kozmosa«, u: Goran Sunajko (ur.), Rat i mir, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2017., str. 71—87.
(2015.) »Agon-kompleks«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 3, br. 139, str. 415—433.

Eseji /// Essays

(2019.) »O dvadeset i pet godina najopasnijeg pitanja«, Čemu 26 (2019), str. 456—361.
(2018.) »O kraju budućnosti i početku ljudskih pitanja«, u: Bernard Špoljarić (ur.), Scenariji budućnosti, Udruženje studenata filozofije, Zagreb, str. 179—202.
(2018.) AUDIO: »O ljubavi«, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskog radija.
(2018.) AUDIO: »O zlu«, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskoga radija.
(2018.) AUDIO: »O svjetlosti i smislu u njoj«, Ogledi i rasprave, Treći program Hrvatskog radija.
(2015.) »Na putu studentske bioetičke radionice: osvrt na ulogu, značaj i razvoj Bioetičkog inkubatora«, Holon 5 (2015) 1, str. 164—202, suautorstvo: Ivan Bauernfreund.

Prikazi /// Reviews

(2020.) »Lino Veljak: Uvod u ontologiju«, Filozofska istraživanja 158 (2/2020), str. 394—398.
(2017.) »1926-2016 Fritz Jahr’s Bioethics: A Global Discourse«, JAHR – European Journal of Bioethics 8 (2017) 2, str. 257—259.
(2016.) »Aldous Huxley: Perenijalna filozofija«, Filozofska istraživanja 141 (1/2016), str. 178—183.
(2015.) »Lore Hühn: Filozofija tragičnog«, Filozofska istraživanja 139, str. 581—583.
(2015.) »Mnoštvenost napnuća u pitanju o umjetnosti« (J. Nancy: Muze), Republika LXXI (2015) 1, str. 72—77.
(2014.) »Music after Deleuze« (E. Campbell: Music after Deleuze), Synthesis Philosophica 58, str. 437—442.
(2014.) »Poniranje u vigoroso kozmosa« (I. Mikecin: Heraklit), Republika, LXX/10, str. 69—74.
(2014.) »Identitet i kultura« (M. Labus, L. Veljak, A. Maskalan, M. Adamović: Identitet i kultura), Filozofska istraživanja, 133—134, str. 241—245.
(2014.) »Zašto trebamo humanistiku« (M. Nussbaum: Ne profitu), Republika LXX (2014) 5, str. 88—94.
(2014.) »O neizrecivom Gotovo-Ništa« (V. Jankélévitch: Smrt), Republika LXX (2014) 1, str. 88—93.
(2013.) »Kultura i društvo – onto-antropološka i sociološka perspektiva« (M. Labus: Kultura i društvo), Metodički ogledi 20/2, str. 185–190.
(2013.) »Životom kroz filozofiju« (B. Despot: Filozofijom kroz nefilozofiju), Republika LXIX (2013) 8—9, str. 118—122.
(2013.) »Izvor umjetničkog djela« (M. Heidegger: Izvor umjetničkog djela), Republika LXIX (2013) 5, str. 68—73.

Izvještaji /// Reports

(2020.) »Osnivanje Hrvatske udruge za znanstvenu komunikaciju«, Filozofska istraživanja 158 (2020) 2, str. 411—413.
(2019.) »18th Lošinj Days of Bioethics«, JAHR 10 (2019) 1, str. 247—251, suautorstvo: Lidija Knorr.
(2018.) »1. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe«, Filozofska istraživanja 38 (2018) 2, str. 448—449.
(2018.) »14. Međunarodna ISCB konferencija ‘Biotechnological Human Enhancement«, Filozofska istraživanja 38 (2018) 2, str. 441—442.
(2016.) » Simpozij ‘Gdje je nestao – moral?’«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 832, suautorstvo: Bernard Špoljarić.
(2016.) »Predstavljanje knjige Filozofija i stvaralaštvo Mladena Labusa«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 833, suautorstvo s R. Rengel.
(2016.) »Predstavljanje knjige Časopisi i znanstvena komunikacija Ivane Hebrang Grgić«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 834, suautorstvo: Roni Rengel.
(2016.) »Konferencija Cijena zdravlja u sklopu Dubrovačke međunarodne bioetičke ljetne škole«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 4, str. 837—838.
(2016.) »15. Lošinjski dani bioetike«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 2, str. 400—404.
(2016.) »Ciklus tribina Bioetički utorak«, Filozofska istraživanja 36 (2016) 2, str. 387—390, suautorstvo: Roni Rengel i David Martić.
(2015.) »14. Lošinjski dani bioetike«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 761–764, suautorstvo: Marko Sumrak.
(2015.) »Predavanje Pave Barišića ‘Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 771—773, suautorstvo: Luka Šiško.
(2015.) »24. Dani Frane Petrića, simpozij ‘Zdravlje i kultura’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 779—780, suautorstvo: Marko Kos.
(2015.) »Okrugli stolovi Tjedna Svjetskog saveza mladih 2015.«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 797—802, suautorstvo: Luka Janeš, Ivana Kovačić, Augustin Kvočić, Luka Šiško i Bernard Špoljarić.
(2015.) »Simpozij ‘Rat i mir’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 4, str. 805—810, suautorstvo: Mišel Androić, David Martić, Maja Vejić.
(2015.) »Tribina ‘Kultura i religija: od prosvjetiteljstva do danas’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 354—355, suautorstvo: Augustin Kvočić.
(2015.) »Predstavljanje knjige Filozofija prakse i mišljenje revolucije Gaje Petrovića Gracijana Kalebića«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 356—357.
(2015.) »Simpozij ‘Povijesno mišljenje u obzoru suvremene filozofije’«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 357—362, suautorstvo: Jure Blažanović, Lena Kuzmanović i Roni Rengel.
(2015.) »Predstavljanje knjige Budućnost žene: Filozofska rasprava o utopiji i feminizmu Ane Maskalan«, Filozofska istraživanja 35 (2015) 2, str. 384—385.
(2014.) »Predavanje Ede Pivčevića ‘Dobrovoljna eutanazija’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 4, str. 673—674.
(2014.) »Simpozij ‘Filozofsko djelo Franje Markovića’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 674—676.
(2014.) »Filozofski teatar 2014«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 676—678, suautorstvo: Roni Rengel.
(2014.) »Simpozij ‘Filozofija i tjelesnost’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 678—684, suautorstvo: Marko Kučan.
(2014.) »Okrugli stol ‘Aspekti praxisa’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 686—690.
(2014.) »Okrugli stol ‘Ideološke tendencije u suvremenom društvu’«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 2, str. 684—686.
(2014.) »Simpozij – Metafisica, legge e storia: ricerche e prospettive su Giambattista Vico«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 1—2, str. 269—272.
(2014.) »Tribina Bioetički utorak«, Filozofska istraživanja 34 (2014) 1—2, str. 247—248.
(2014.) »Temelji Schellingove misli«, Vijenac, Godište XXII, broj 541, 27. studeni 2014., str. 19.
(2013.) »Ciklus tribina: Bioetika – pitanja života i smrti«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 800—803.
(2013.) »Predavanje Johhna Lennoxa: Je li znanost pokopala Boga?«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 790—792.
(2013.) »Radionica: Posttraumatski stres i/ili posttraumatski uspjeh«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 792—793.
(2013.) »Simpozij: Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja«, Filozofska istraživanja 33 (2013) 4, str. 794—798, suautorstvo: Josip Cmrečnjak, Nikolina Ćavar i Marko Kos.
(2012.) »Konferencija: Bioetički pogled na budućnost poljoprivrede u Europi«, Filozofska istraživanja 32 (3—4), str. 630—631.

Diseminacije /// Disseminations

(2019.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Filozofija, obrazovanje i škola« (Zagreb, Hrvatska): »Čemu metafizika u obrazovanju?«.
(2019.) 3. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe (Zagreb, Hrvatska): »Paraliza u snu: audiovizualni prikaz i filozofijsko objašnjenje haluciniranja nepoznatih entiteta«.
(2019.) »American Studies Today – Paths, Paradigms, Strategies Workshop« interdisciplinarna radionica (Zagreb); izlaganje/vježba: »Methodological Schema for Interdisciplinary Inquiry into Video Games«.
(2019.) 3. Znanstveno stručni skup Filozofija između znanosti i religije: »Sloboda« (Jankovac, Hrvatska), izlaganje na temu »Karl Jaspers, integrativna bioetika i oslobođenje od opasne primjene znanja«.
(2019.) 5. Karlovački dani slobodne misli »Disfunkcionalnost društvenog subjekta« (Sremski Karlovci, Republika Srbija), izlaganje na temu »Kada sustav nije bio disfunkcionalan? O nužnosti disfunkcionalnog sustava za kritički razvoj«.
(2019.) 2. Zagreb MentalFest (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Senzibilizacija videoigrama«.
(2019.) 18. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »The Problems of Disciplinary Interaction«.
(2019.) KSSD međunarodni simpozij »Mi i oni — simpozij o nacionalizmu« (Zagreb, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Nacionalizam u videoigrama«.
(2019.) 2nd International Interdisciplinary Conference on Art (Beograd, Republika Srbija), izlaganje na temu »Philosophy in Art and Erroneous Interpretations«.
(2018.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Filozofija i stvaralaštvo« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Filozofijska ispitivanja u računalnim igrama«.
(2018.) 27. Dani Frane Petrića, simpozij »Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »Sadašnjost filozofije u Hrvatskoj: problemi interakcije i potencijali konteksta«.
(2018.) 27. Dani Frane Petrića, simpozij »Ljudska priroda« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »The Eight Demons of Transhumanism«.
(2018.) Knjižnica »Fran Galović« Koprivnica (Koprivnica, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine žrtve«.
(2018.) Prvi znanstveni kolokvij: »Filozofija i odgojiteljska praksa« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Važnost interaktivnosti u odgoju za bioetičku senzibilizaciju«.
(2017.) Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek (Zagreb, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine žrtve«.
(2017.) 1. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe, izlaganje na temu »Psihička patnja i računalne igre: integrativnobioetičke dimenzije Senuine žrtve«.
(2017.) International Conference »War and Peace« (Priština, Republika Kosovo), pozvano predavanje na temu »On Corrupting the Renaissance of Cosmos«.
(2017.) Međunarodni simpozij »Urbana kultura«, plenarno predavanje na temu »Critical hit! – Bionaučni aspekti računalnih igara«.
(2017.) 26. Dani Frane Petrića, simpozij »Filozofija i ekonomija«, izlaganje na temu »Živjeti, najprije. Oštrenje kritike suvremenih ekonomskih modela u primjeni kroz metodološku platformu integrativne bioetike«, suautorstvo: Lidija Knorr.
(2017.) 26. Dani Frane Petrića, simpozij »Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu«, izlaganje na temu »Otvoreno područje i fenomenologija svjetlosti: razumijevanje metodološkog smisla integrativne bioetike na temeljima Platonova, Petrićeva i Heideggerova mišljenja«.
(2017.) 14th Conference of the International Society for Clinical Bioethics (ISCB) »Biotechnological human enhancement: social and ethical issues« (Moskva, Ruska Federacija), izlaganje na temu »Integrative Bioethics and Morphology of Freedom«.
(2017.) Ljetna škola »Bioethics in Context IV: Philosophy and Life Sciences in Dialogue. Theoretical and Practical Questions« (Kiten, Republika Bugarska), izlaganje na temu »Developing False Dychotomy: Evidence-based Bioethics versus Theoretical Bioethics«
(2017.) Summa studiorum philosophiae (Novi Sad, Republika Srbija), plenarno izlaganje na temu »Nasljeđe idealizma u projektnoj strukturi integrativne bioetike«.
(2017.) Methodological Workshop »General Patterns of Coping With Life Crisis« (Sofija, Republika Bugarska), pozvano predavanje na temu »Integrative Bioethics as the Paradigm Model of Integrative Sciences: Developing Transdisciplinary Platforms for Long-Term Problem Solving«.
(2017.) Simpozij »Politika i bioetika: Odnos i svrha u suvremenom društvu« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Destrolucija dijaloga«.
(2017.) 16. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »Integrative Bioethics and the Approach to Handling Radically Opposed perspectives«.
(2017.) SFeraKon (Zagreb, Hrvatska), pozvano predavanje na temu »Kako je online RPG spašavao živote«.
(2017.) XI. Mediteranski korijeni filozofije (Split, Hrvatska), izlaganje na temu »Čude li se još Mediteranci?«.
(2016.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Čovjek u prostoru« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Integrativna bioetika prostora«.
(2016.) Godišnji simpozij Udruženja studenata filozofije (Zagreb, Hrvatska), pozdravno predavanje na temu »Samotnost slobode«.
(2016.) Peti međunarodni simpozij Bioetičkog društva Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Bosna i Hercegovina), izlaganje na temu »Gaia princip, biopolitički super-organizam i integrativna bioetika«.
(2016.) 25. Dani Frane Petrića, simpozij »Jezik i spoznaja« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »Valid Analysis of Phenomena and the Role of Integrative Bioethics in Endorsement of Language Variety«.
(2016.) Međunarodna konferencija »Rationality and the Problem of Evil« (Trogir, Hrvatska), izlaganje na temu »Openess and Closeness«.
(2016.) Ljetna škola »Bioethik im Kontext — Bioethik als wissenschaftliches und gesellschaftliches Projekt: Die Idee einer integrativen Bioethik« (Tutzing, Savezna Republika Njemačka), izlaganje na temu »Integrative Bioethics and the Truth«.
(2016.) 15. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »Putovi i stranputice enciklopediziranja bioetike«.
(2016.) Drugi Okrugli stol Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu »Inačice materijalizma« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Funkcija materijalizma u integrativnoj bioetici«.
(2015.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Rat i mir« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Nevinost«.
(2015.) 24. Dani Frane Petrića, simpozij »Zdravlje i kultura« (Cres, Hrvatska), izlaganje na temu »Cjelina kao tortura: o dijagnosticiranju onog u tijeku«.
(2014.) Okrugli stol Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu »Aspekti praxisa« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Naslijeđe povijesnog mišljenja«.
(2014.) Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva »Filozofija i tjelesnost« (Zagreb, Hrvatska), izlaganje na temu »Shemastazija budućnosti: bȉt kao agon«.
(2014.) Studentska bioetička radionica »Bioetika i seksualnost« (Mali Lošinj, Hrvatska), izlaganje na temu »Integrativni pristup u bioetičkoj analizi seksualnosti«.

Gostovanja /// Guest appearances

(2019.) HTV1, Dobar dan, Hrvatska!, “Ovisnost o internetu i videoigrama”, voditelj: Branimir Farkaš.
(2019.) Radio Rojc, Demogogija, “Materijalizam i konzumerizam”, vodile: Noemi Legović, Andrea Lukanović.
(2018.) Eppur si muove, tribina »Igra Go i umjetna inteligencija«, gostovali: Damir Medak, Jan Šnajder, Luka Perušić.
(2018.) Zagreb Book Festival, tribina »Siri, how do you feel? – umjetna inteligencija i moral«, gostovali: Jan Šnajder, Luka Perušić, Nikša Gopčević.
(2018.) Crni mačak, »Jesu li videoigre nekada bile bolje«, gostovali Kristijan Pranjic, Ivica Cerin, Luka Perušić.
(2018.) Treći program Hrvatskoga radija, Kozmos i etos, »Agon-kompleks i logos kompleks«, autor i voditelj: Marito Mihovil Letica.
(2018.) Radio Sljeme, Vodič za moderna vremena, “Smisao života”, autorica i voditeljica: Vesna Turtula.
(2016.) SFeraKon, okrugli stol »Jesu li računalne igre umjetnost i zašto bi nam to bilo važno?«, gostovali: Luka Perušić, Veljko Kukulj, Alen Ladavac, Tomislav Pongrac, Igor Lisac.