Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
C312
Telefon
01 409 2216
E-mail
mruzojci@ffzg.hr

Mitja Ružojčić rođen je 1989. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2014. godine završio je diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, tijekom kojeg je nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. 2019. obranio je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod naslovom "Uloga implicitne agresivnosti u objašnnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja".

Od 2015-2016. bio je zaposlen kao asistent na projektu na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2016. zaposlen je na mjestu doktoranda, a od 2020. na mjestu poslijedoktoranda Hrvatske zaklade za znanost na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom studija i radne karijere sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata. Također, rezultate svojih istraživanja izlagao je na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija te je međunarodno objavljivani autor i recenzent za međunarodne časopise iz područja psihologije ličnosti i psihologije rada i organizacijske psihologije. U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija iz suvremenih statističkih analiza (višerazinska regresijska analiza, SEM, itd.). Trenutno je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama“ voditelja izv. prof. dr. sc. Zvonimira Galića.

Član je Hrvatskog psihološkog društva i European Association of Work and Organizational Psychology.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) (redovni član)
  • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (tajnik Sekcije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju)