Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
petkom od 10 i po dogovoru
Soba
C-116
Telefon
(01) 40 92 156
E-mail
phillip.simetinsegvic@gmail.com

Filip Šimetin Šegvić (Zagreb, 1986.) asistent je na Odsjeku za povijest, Katedri za povijest srednje i jugoistočne Europe. Doktorand je poslijediplomskog studija „Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu“. Jednopredmetnu povijest diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a od 2006. do 2014. godine radi kao stalni član uredništva te glavni urednik časopisa Pro tempore.

Objavio je jednu autorsku knjigu (Patriotizam i bunt. Posjet Franje Josipa I. Zagrebu 1895. godine. Zagreb, 2014.) te nekoliko različitih stručnih i znanstvenih publikacija te znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima, zbornicima, spomenicama, itd. Sudjelovao je također na nizu znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Češka, Bosna i Hercegovina). Organizirao je ili sudjelovao u organizaciji raznih znanstvenih, stručnih i kulturnih manifestacija kao što su međunarodni znanstveni skupovi, okrugli stolovi, radionice, izložbe, filmske večeri, itd. a sudjelovao je i u izvedbi jednog studijskog putovanja te bio član nekoliko raznovrsnih projekata. Na razne načine je, kao sudionik, suorganizator, član pripremnog odbora ili tajnik, od 2012. godine involviran i u Desničine susrete.

Posebno područje interesa mu je kulturna i intelektualna povijest 19. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblje prijelaza stoljeća, naročito okvirima povijesti Habsburške Monarhije ali i šire. Također dulje vrijeme proučava veze između Hrvatske i Austrije te povijest historiografije i teorije.

Kroz svoje visokoškolsko obrazovanje bio je nositelj državne stipendije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH), a na poslijediplomskom studiju stipendije Grada Zagreba. Godine 2007. dobio je Rektorovu nagradu, 2008. nagradu za izvrsnost u studiju te 2012. nagradu Franjo Marković za časopis Pro tempore kao član uredništva.


Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju (redovni član)
  • Društvo za hrvatsku povjesnicu (redovni član)
  • Filmska udruga Motion
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. društvo, kultura, svakodnevica, Filozofski fakultet u Zagrebu/ Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb/ Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ (-, -)
Uredništva u časopisima
  • Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu ,Sarajevo (Inozemni član uredništva)
  • Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu ,Sarajevo (Inozemni član uredništva)
  • Prilozi Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu ,Sarajevo (Inozemni član uredništva)