Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
F-6
Telefon
+385 1 6060 785
E-mail
mvukov@ffzg.hr

Mirna Vukov rođena je 1990. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2014. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radom pod naslovom Tegule s pečatom Pansiana iz Arheološkog muzeja u Splitu. Od 2015. do 2019. god. zaposlena je na radnom mjestu asistenta na projektu Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (voditeljica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2013-11-6505), a od 2019. god. na radnom mjestu poslijedoktoranda na projektu Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic (voditeljica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2018-01-4934). U srpnju 2018. god. doktorirala je s temom Između tradicije i modifikacije. Rimski zavjetni žrtvenici kao pokazatelji razvoja gospodarstva i društva u provincijama pod mentorstvom dr. sc. Mirjane Sanader, red. prof.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)
Nagrade i priznanja
  • 2018. Stipendija organizatora za sudjelovanje na 24. limes kongresu u Viminaciju u Srbiji
  • 2017. Stipendija Sveučilišta u Zagrebu za jednomjesečni istraživački boravak na Sveučilištu u Beču

Opis znanstvene djelatnosti
2019 – 2022: poslijedoktorandica na znanstveno-istraživačkom projektu "Understanding Roman Borders: the Case of the Eastern Adriatic" (voditelj: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2018-01-4934)

2014 – 2018: asistentica na znanstveno-istraživačkom projektu "Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era" (voditeljica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader, financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-IP-2013-11-6505)

2016 – 2017: suradnica na bilateralnom znanstveno-istraživačkom projektu "Spomenici VII legije u Dalmaciji i Meziji" (voditelji: doc. dr. sc. Domagoj Tončinić i dr. sc. Miomir Korač, financiranje: Ministarstvo, znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Ministarstvo prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije)