Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
Konzultacije
Srijeda, 17:00-18.00
Soba
E-304
Telefon
+385 (0)1 409 2358
E-mail
tbandov@ffzg.hr

Toni Bandov rođen je 1989. u Livnu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao je filozofiju i nederlandistiku. Prevodi s nizozemskog, književnost i publicistiku. Tijekom studija posvetio se proučavanju afrikaansa i književnosti na afrikaansu. Od rujna 2017. zaposlen je kao asistent na Katedri za nederlandistiku.

Ključni istraživački interesi
  • Književnost na afrikaansu
  • Nizozemski kolonijalizam
  • Povijesni roman
  • Nizozemska i flamanska književnost
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) (Član)
Nagrade i priznanja
  • 2014. Nagrada za izvrsnost

Opis znanstvene djelatnosti

Članci:
-- (2021) The Image of the Kingdom of Yugoslavia in Dutch Travel Writings after the First World War // Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs. Kollabierende Imperien, Staatenbildung und politische Gewalt / Bobinac, Marijan ; Müller-Funk, Wolfgang ; Seidler, Andrea ; Spreicer, Jelena ; Urválek, Aleš (ur.). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH. str. 153-170
-- (2019) The Persistence of Afrikaans. Who Are the Heirs of the African Language? Izvorni znanstveni rad. U: Mehrsprachigkeit in Imperien / Multilingualism in Empires. Ur: Marijan Bobinac, Wolfgang Müller-Funk, Jelena Spreicer. Zagreb: Leykam International 2019, str. 373-398.
-- (2019) (On)belemmerde bloei. Het 'Hollandsch' in Zuid-Afrika. U: VakTaal, nr. 1. str. 5-7

- Izbor iz prijevoda:
-- (2019) Marlene van Niekerk: Spavač u smetu. Rijeka: Lector.
-- (2018) G. Nijpels: „Amsterdam – Atena. Stjeničavi sporovozni vlak za Orijent“ i F. Rutten: „Rad franjevaca. Kako 'smeđi' redovnici vode brigu o katoličkom tisku. 'Gospa od Zdravlja'“. Prijevod s nizozemskog na hrvatski. U: Erazmo 11. Ur. Jelica Novaković-Lopušina. Beograd: Arius, str. 42-45; 71-74.
-- (2017) Guido Snel: Posmrtna prebivališta. Priče. (priče: 'Žrtva' i 'Kolaž'). Arius/Lector. Beograd/Rijeka.
-- (2016) Rob Riemen: Povratak Europe. Njene suze, djela i snovi. Zagreb: Tim press.
-- (2016) Karin Amatmoekrim: Osim oca (ulomak iz romana); Maarten van der Graaff, Velika raznolikost (iz zbirke Pjesme iz auta za bijeg), Lista objava, Dvanaesta tempirana pjesma, u kojoj je objašnjavam (iz zbirke Mrtva djela). U: Revija malih književnosti: Benelux. Udruga za promicanje kulture “Kulturtreger“. str. 12-19, 79-83.