Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorak, 11:00 - 12:00h
Soba
F-321
Telefon
01/4092-341
E-mail
metkabezlaj@yahoo.com

Metka Bezlaj rođena je u Zagrebu, gdje je završila gimnaziju. Godine 2017. diplomirala je francuski i španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši interdisciplinarni rad na temu Infinitiv u španjolskom i francuskom. Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija primala je stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost, a 2013. i 2017. godine je bila dobitnicom Nagrade za izvrstan uspjeh na studiju španjolskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ljetni semestar ak. god. 2013./2014. provodi na studentskoj razmjeni Erasmus u Portugalu, a u lipnju 2016. sudjeluje na ljetnoj školi u Bratislavi unutar mreže FISH CEEPUS. Od rujna 2014. do rujna 2016. radi kao demonstratorica na Katedri za španjolski jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Trenutno radi kao vanjska suradnica na Odjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta te je zaposlena kao administrativna tajnica u Hrvatskom filološkom društvu. Godine 2018. upisala je poslijediplomski doktorski studij lingvistike.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD)

Opis znanstvene djelatnosti
Musulin, M., Bezlaj, M. (2016). Perception of the Varieties of Spanish by Students of Spanish Language and Literature at the University of Zagreb. Verba Hispanica, 24(1), 87-108.
Bezlaj, M., Marinho, C. (2014). Couples, triangles de Molière: Amphitryon, formes de l'amour dans le temps. Law and compassion, drama and pity: the search for a common ground= Direito e compaixão, teatro e piedade: a procura de um lugar comum.