Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
srijedom 12:30-13:30
Soba
E-306
Telefon
++385 (0)1 409 2357
E-mail
mlandsma@ffzg.hr

Mirela Landsman Vinković rođena je 19. siječnja 1973. u Bjelovaru. Studirala je njemački i ruski jezik i književnost, a potom i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1999. do 2003. godine predaje njemački i engleski u „Centru za strane jezike Vodnikova 12“ u Zagrebu. Od 2003. do 2009. radi kao predavač, a od 2009. do 2018. godine kao viši predavač njemačkog i engleskog jezika na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka 2018. godine radi kao asistent na Katedri za didaktiku nastave njemačkoga jezika na Odsjeku za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U okviru Poslijediplomskog doktorskog studija glotodidaktike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u radu četiri znanstveno-istraživačka projekta posvećena istraživanju razrednoga jezika te izradi višejezičnog rječnika razrednoga jezika.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član)
  • Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV) (redovni član)

Opis znanstvene djelatnosti
Bibliografija odabranih radova:

Landsman Vinković, Mirela; Kocijan, Kristina (2021): Preparing the NooJ German Module for the Analysis of a Learner Spoken Corpus // Formalizing Natural Languages: Applications to Natural Language Processing and Digital Humanities / Bekavac, Božo ; Kocijan, Kristina ; Silberztein, Max ; Šojat, Krešimir (ur.).
Switzerland: Springer, Cham, 146-158 doi:10.1007/978-3-030-70629-6_13 - izvorni znanstveni rad

Landsman Vinković, Mirela; Jelaska, Zrinka (2020): Povratnost u ruskomu kao polaznomu i hrvatskomu kao ciljnomu jeziku // Jezik, književnost i obrazovanje - suvremeni koncepti Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 4. Međimurski filološki i pedagoški dani / Višnjić-Jevtić, Adrijana ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Lapat, Goran ; Mikulan, Krunoslav (ur.). Čakovec: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 97-112 - izvorni znanstveni rad

Lütze-Miculinić, Marija; Landsman Vinković, Mirela (2017): Wie gut beherrschen Germanistikstudenten und Deutschlehrer in Kroatien die Unterrichtssprache Deutsch? – eine Erhebung der aktuellen Sachlage u Zagreber Germanistische Beiträge, 277-302. - izvorni znanstveni rad

Landsman Vinković, Mirela (2016): Jezik struke i inkluzija na tercijarnoj razini obrazovanja u Zbornik radova I. međunarodne konferencije Od teorije do prakse u jeziku struke. Zagreb: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 85 – 97.

Bošnjak, Marija; Landsman Vinković, Mirela (2015): Croatian and German as a foreign language in a virtual environment – from the perspective of e-instructors and e-learners u Proceedings of the 8th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Culture. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 18 – 26.

Landsman Vinković, Mirela; Bjelobaba, Saša (2014): Can We Shroud a Syntactic Structure in an ESP Cloak? Case study: Teaching Indirect Questions to Students of Political Science u Proceedings of the 7th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. Maribor: University of Maribor, Faculty of Economics and Business. 180 – 187.

Pleše, Dubravka; Landsman Vinković, Mirela and Plićanić Mesić, Azra (2013): Incorporating Cultural Elements into Teaching Foreign Languages to University Students u Proceedings of the 6th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. Celje: Faculty of Logistics, 265 – 270.


Do sada je sudjelovala na četiri znanstvena projekta koje je financiralo Sveučilište u Zagrebu pod nazivom: Glotodidaktička terminološka baza razrednog jezika (2015./2016.), Višejezični rječnik razrednoga jezika (2016./2017.) te Razredni jezik kao jezik struke u didaktici inih jezika (2017./2018.) te Pragmalingvističko istraživanje razrednoga diskursa (2018/2019.).


Izlaganja na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima:


Radionica na Državnom stručnom skupu AZOO-a pod nazivom Obrazovna vertikala učenja njemačkog jezika u Hrvatskoj, Zagreb, 10. 1. 2019. - 11. 1. 2019.
Tema radionice: Njemački kao strani jezik struke na visokoškolskim ustanovama
Studija slučaja: njemački za politologe i novinare

Izlaganja na Međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku
1. Rijeka, 4. – 6. svibnja 2017.
tema izlaganja: Utvrđivanje razine poznavanja razrednoga jezika među studentima i nastavnicima njemačkoga jezika
2. Osijek, 21. – 23. svibnja 2009.
tema izlaganja: Semantičke lokalizacije u francusko-njemačkim odnosima 1963.
3. Osijek, 22. – 24. svibnja 2008.
tema izlaganja: Jezik političkog plakata


Izlaganje na interdisciplinarnom međunarodnom znanstvenom skupu „Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur“

4. Osijek, 27. – 28. listopad 2017.
tema izlaganja: Terminologisches Wörterbuch der Unterrichtssprachen Kroatisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch


Izlaganje na Međunarodnom skupu profesora njemačkog jezika IDV-Tagung (Bozen, 2013)
5. SDU aus der Perspektive von Studenten – Ergebnisse einer Umfrage.

Izlaganje na Međunarodnom skupu profesora njemačkog jezika IDV-Tagung (Freiburg/Fribourg, 2017)
6. DaF- und FLE-Lehrwerke aus Sicht der Lehrenden an kroatischen Fremdsprachenschulen

Izlaganje na stručno-znanstvenom skupu Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama
7. Što učiniti da FPTP više nikada ne bude „prvi iza pošte“? Suradnja predmetnih stručnjaka i nastavnika jezika u izradi rječnika (Zagreb, 2014)
8. Jezik struke i inkluzija na tercijarnoj razini obrazovanja (Zagreb, 2016)

Izlaganja na Međunarodnom stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika:
9. Permanente Kontrolle und Bewertung – Imperative des Bologna Prozesses (Šibenik, 2007)
10. Interkulturelle Inhalte im Fachsprachenunterricht (Malinska, 2008)
11. Interkulturelles Lernen beim Sprachenlernen im Tandem (am Beispiel eines österreichisch-kroatischen Projektes) (Biograd na moru, 2009),
12. Politische Sachverhalte im Deutschsprachenunterricht (Opatija, 2011),
13. Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden (eine Umfrage) (Zagreb, 2012)
14. Vom Vögele bis zum Rosengarten – ein Bericht über die IDT 2013 in Bozen (Zadar, 2013)

Izlaganja na stručno-znanstvenom skupu International Language Conference The Importance of Learning Professional Language for Communication between Cultures
15. Using Diverse Source Materials as a Springboard for Efficient Acquisition of Election Vocabulary (Celje, 2012),
16. Incorporating Cultural Elements into Teaching Foreign Languages to University Students Celje, (Celje, 2013),
17. Can We Shroud a Syntactic Structure in an ESP Cloak? Case study: Teaching Indirect Questions to Students of Political Science (Maribor, 2014).
18. Croatian and German as a foreign language in a virtual environment – from the perspective of e-instructors and e-learners (Zagreb, 2015)