Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-305
Telefon
01 4092 188
E-mail
mpocrnic@ffzg.hr

Martina Pocrnić rođena je 16.04.1992. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Preddiplomski studij psihologije upisala je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2014. godine upisuje diplomski studij. Diplomirala je 2017. godine s temom Kvaliteta života žena s Hashimotovim tireoiditisom: uloga simptoma bolesti, osobina ličnosti i strategija suočavanja. U rujnu 2019. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij psihologije kojeg trenutno polazi.

Od siječnja 2018. Martina Pocrnić zaposlena je na radnom mjestu asistentice na Katedri za opću psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U svom nastavnom radu sudjeluje u izvođenju dva obavezna kolegija (Psihologija ličnosti i Procjenjivanje ličnosti) te jednom izbornom kolegiju (Genetika ponašanja). Njen dosadašnji istraživački rad veže se uz psihologiju ličnosti, genetiku ponašanja, subjektivnu dobrobit te povezanost dispozicija i socijalno relevantnih konstrukata. Sudjelovala je aktivno na nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija (npr. “19th European Conference on Personality”, “3rd World Conference on Personality”, Dani Ramira i Zorana Bujasa, Dani psihologije u Zadru). bila je sudionica međunarodne ljetne škole “Utrecht Summer School 2018” sudjelovavši na edukaciji “Introduction to Structural Equation Modelling using Mplus”. Educirala se i u području obrade bihevioralno genetičkih podataka sudjelovanjem na radionicama "Behavioral Genetics in Social Science Research" u organizaciji GESIS instituta. Aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi aktivnosti vezanih uz popularizaciju psihologije, kao što je festival PsihoFest. Tijekom studija, bila je demonstratorica u izvođenju nekoliko kolegija, korisnica stipendije Grada Zagreba, sudionica 25. Ljetne psihologijske škole te je u koautorstvu napisala dva stručna poglavlja u knjigama PsihoFESTologija 2 - psihologijska znanost na popularan način te PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. Članica je Hrvatske psihološke komore.

Ključni istraživački interesi
  • Psihologija ličnosti
  • Bihevioralna genetika
  • Individualne razlike
  • Subjektivna dobrobit
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)