Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
C-315
Telefon
4092-346
E-mail
euzelac@ffzg.hr

Ena Uzelac rođena je 1992. godine u Starim Mikanovcima. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u Vinkovcima, a srednjoškolsko u Zadru. Na Sveučilištu u Zadru je 2010. godine upisala preddiplomski, a 2013. godine diplomski studij psihologije. Dobitnica je Nagrade Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru uspješnim studentima psihologije za akademsku godinu 2012./2013. u kategoriji najbolji prosjek ocjena. Diplomirala je 2015. godine na temu akademske prokrastinacije i prilagodbe na studij kod studenata preddiplomkih studija. Od 2018. godine radi kao asistent na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
  • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. PsihoFest - festival popularizacije psihologije, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (-, -)