Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
Srijedom 9 - 11 sati
Soba
C-224
Telefon
01 6120 185
E-mail
idebelja@ffzg.hr

Iva Batur (rođ. Debeljak) rođena je 8. kolovoza 1990. godine u Zagrebu. Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. godine. Tijekom studija bavila se volonterskim radom (Udruga Hrabri telefon; IAIE konferencija "Unity and Disunity: Connections and Separations" – pomoć u organizaciji konferencije o interkulturalnom obrazovanju), bila je dobitnica Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost u studiju od 2012. do 2014. godine, kao i dobitnica Nagrade Filozofskog fakulteta u Zagrebu za izvrsnost u studiju.
Od 2014. do 2018. godine radila je kao stručna suradnica pedagoginja u dječjem vrtiću.
2018. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Od 2018. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistentica na katedri za predškolsku pedagogiju voditeljice prof. dr. sc. Edite Slunjski. Sudjeluje u izvođenju seminara kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije (Pedagogija ranog djetinjstva, Ustanove ranog odgoja i obrazovanja i Kurikulum ranog odgoja).
Tajnica je, članica Skupštine i članica Upravnog odbora Hrvatskog pedagogijskog društva od 2018. godine. Sudjelovala je u organizacijskim i programskim odborima nekoliko znanstvenih i/ili stručnih, domaćih i međunarodnih konferencija u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Međunarodne profesionalne interdisciplinarne zajednice učenja stručnjaka u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju – ENNEA.
Osobito područje interesa joj je rani i predškolski odgoj i obrazovanje i to teme vezane za pedagošku dokumentaciju, simboličke jezike djeteta i ekspresivne medije te kvalitativna istraživanja. Objavila je i izlagala nekoliko radova iz područja pedagogije.

Ključni istraživački interesi
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Pedagoška dokumentacija
 • Simbolički jezici djeteta i ekspresivni mediji
 • Kvalitativna istraživanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo (Članica upravnog odbora i tajnica)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Refleksije suvremenih predškolskih kurikuluma na razvoj predškolske teorije i prakse u svijetu i Republici Hrvatskoj, ENNEA - Međunarodna profesionalna interdisciplinarna zajednica učenja stručnjaka u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (međunarodni, znanstveni)
 • 2020. COVID-19 - implikacije na odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj, Hrvatsko pedagogijsko društvo (domaći, znanstveni)
 • 2020. Dokumentacija i dokumentiranje - od Reggio inspiracije do alata istraživanja i razvoja vlastite prakse, Ennea (međunarodni, znanstveni)
 • 2020. Zakonski akti i aktualna praksa sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Hrvatsko pedagogijsko društvo (domaći, stručni)
 • 2019. Pedagogija i interdisciplinarnost, Hrvatsko pedagogijsko društvo; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (domaći, znanstveni)
 • 2018. Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem: Pedagogija u vremenu promjene, Hrvatsko pedagogijsko društvo (međunarodni, znanstveni)