Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
utorkom od 11:30 do 12:30 (uz prethodnu najavu e-mailom)
Soba
B-218
Telefon
01 4092 275
E-mail
sgotal@ffzg.hr

Simona Gotal (1983, Celje) diplomirala je slovenski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani te politologiju na Fakultetu političkih znanosti (Fakulteta za družbene vede) u Ljubljani. U ljetnom semestru 2006/2007. boravila je na studentskoj razmjeni na Sveučilištu La Sapienza u Rimu. Od 2009. do 2012. godine zaposlena je u Ministarstvu obrazovanja znanosti i sporta RS te podučavala slovenski jezik kao drugi ili strani jezik na školama u Švicarskoj, Lihtenštajnu i u Voralrbergu u Austriji. Nakon toga se zaposlila u Centru za slovenski jezik kao drugi i strani jezik Sveučilišta u Ljubljani i 6 godina radila kao lektorica slovenskog jezika na Institutu za orijentalne jezike i civilizacije INALCO u Parizu, a od ožujka 2018. godine radi kao lektorica slovenskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.