Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
petkom, 11:00-12:00
Soba
B118
Telefon
E-mail
gabrijela_puljic@hotmail.com, gpuljic@ffzg.hr

Gabrijela Bionda (r. Puljić) rođena je 9. rujna 1989. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Filozofski fakultet u Zagrebu završila je 2014. godine diplomiravši kroatistiku i lingvistiku s temom Ideologija u suvremenim hrvatskim distopijskim romanima.

Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na istome fakultetu upisala je 2016. godine.

Od svibnja 2017. godine zaposlena je kao asistent na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta.

Područja interesa su joj vizualna retorika, analiza diskursa, kritička analiza diskursa, multimodalna stilistika i sociosemiotika.

Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2018. Jezik in fabula, Katedra za stilistiku (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/361242