Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
Soba
F-105
Telefon
6060-775
E-mail
mivukovic@ffzg.hr

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arheološko drutšvo (redovni član)