Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
Telefon
E-mail
ines.skelac@ffrz.unizg.hr

Doc.dr. sc. Ines Skelac završnila je Diplomski studij filozofije i računalne i kognitivne lingvistike 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a poslijediplomski doktorski studij filozofije 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Profesionalni je rad usmjerila prema temama iz logike, filozofije jezika, računalne obrade prirodnoga jezika i etičkih pitanja u znanstvenim istraživanjima. Od 2020. godine zaposlena je na radnom mjestu docenta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ključni istraživački interesi
  • filozofija jezika
  • logika