Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
C-314
Telefon
4092-197
E-mail
ikapovic@ffzg.hr

Iva Kapović rođena je 1993. godine u Splitu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Vrgorcu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2012. godine. Tijekom studija radila je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Diplomirala je 2018. godine, a 2019. upisala doktorski studij na istom fakultetu. Od 2019. godine radi kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.


Opis znanstvene djelatnosti
Glavno područje znanstvenog i istraživačkog interesa Ive Kapović je socijalna psihologija, posebno međugrupni odnosi.

Sudjelovala je u istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Integracijski procesi većine i manjine u višeetničkim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) te u istraživačkom projektu Život u Vukovaru danas koji je financirala Zaklada Friedrich Ebert. Od 2020. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Re(building) society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški.