Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
C-315
Telefon
E-mail
kfaraguna@ffzg.hr