Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
B103
Telefon
01/4092068
E-mail
mgulesic@ffzg.hr

Rođena je godine 1970. u Rijeci. Diplomirala je godine 1993. i stekla zvanje profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Bila je lektorica hrvatskoga jezika na Visokoj učiteljskoj školi u Szombathelyju u Mađarskoj i na Filozofskom fakultetu u Bratislavi. Od veljače 2001. lektorica je u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2000. magistrirala je radom Hungarizmi i morfološke kategorije hrvatskoga standardnog jezika (mentor prof. dr. sc. Marko Samardžija). Doktorirala je 2012. godine radom s temom Rod u inojezičnom hrvatskom: lingvistički i psiholingvistički pristup (mentorica prof. dr. sc. Zrinka Jelaska) te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana kroatistika.
Godine 2013. godine izabrana je u zvanje znanstvenoga suradnika za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.
Bavi se različitim područjima hrvatskoga kao materinskoga te hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika (posuđenicama u hrvatskom jeziku, gramatičkom kategorijom roda, ovladavanjem hrvatskim kao drugim i stranim jezikom i drugim).
Objavila je, sama ili u suautorstvu, šezdesetak znanstvenih i stručnih radova.
Objavila je u suautorstvu četiri udžbenika, pet vježbenica i četiri edukativna CD-a za hrvatski kao drugi i strani jezik, kao i udžbenik za učenje hrvatskoga jezika u suradnji s Tiflološkim muzejom.
Suautorica je i suurednica Hrvatskoga A2, Hrvatskoga B1 i Hrvatskoga B2, opisnih okvira referentnih razina A2, B1 i B2.
Sudjeluje u izradi testova i testiranju iz poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike. Bila je članica Povjerenstva za izradu standarda i ispita za hrvatski kao ini jezik u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, za razinu B2. Suautorica je ispitnoga kataloga za razinu B2, Hrvatski jezik INI B2.
Suurednica je i suautorica dvaju otvorenih e-tečajeva za učenje hrvatskoga jezika i kulture (izrađenih u suradnji s Centrom za potporu e-učenju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH), za razine A1 i A2, a za e-tečaj A2 bila je i voditeljica projekta.
Objavila je petnaestak prikaza te nekoliko književnih prijevoda sa slovačkoga jezika.
Recenzirala je nekoliko zbornika i knjiga te brojne radove.
Sudjelovala je na 60 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te na znanstvenim projektima.
U akademskim godinama 2018/2019. i 2019/2020. bila je voditeljica Croaticuma –Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik.
U sklopu nastavničkih razmjena (Erasmus+, CEEPUS) poučavala je hrvatski jezik na sveučilištima u Njemačkoj, Austriji, Portugalu, Mađarskoj, Češkoj, Ukrajini i Nizozemskoj.
Govori engleski, njemački i slovački jezik.

Ključni istraživački interesi
  • poučavanje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika
  • gramatička kategorija roda
  • kulturna kompetencija u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku
  • referentne razine (A1, A2, B1, B2, C1, C2) u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku
  • jezično testiranje u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 12. SIH. Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2018. 11. SIH. Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2017. 10. SIH. Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2016. 9. SIH. Nasljedni jezik, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)