Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
četvrtkom od 11.00 do 12.00
Soba
B-115
Telefon
385 1 4092 068
E-mail
atjurici@ffzg.hr

Antonio-Toni Juričić rođen je 1970. godine. Srednju ekonomsku školu završio je 1989. u Makarskoj. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1996. gdje je i magistrirao 2002. (s temom Hrvatski kriminalistički roman pedesetih i šezdesetih godina) te 2010. doktorirao (s temom Kriminalistički žanr u hrvatskoj književnosti). Radio je kao profesor hrvatskoga jezika i književnosti u Srednjoj željezničkoj školi u Zagrebu, Centru za poduku maturanata FEB te kao suradnik u Znanstveno-obrazovnome programu Hrvatske radiotelevizije. Od 2000. do 2003. bio je lektor hrvatskoga jezika i knjževnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a od 2004. zaposlen je kao lektor u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redoviti član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2019. 12. SIH. Osjećaji u hrvatskom kao prvom i inom jeziku, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2018. 11. SIH. Procjenjivanje jezičnoga znanja i izrada jezičnih ispita, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2017. 10. SIH. Sintaksa u kontekstu inojezičnoga hrvatskog, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)
  • 2016. 9. SIH. Nasljedni jezik, Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ministarstvo znanosti i obrazovanja (-, -)