Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail