Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
K5.8
Telefon
01/409-2412
E-mail
vkulas@ffzg.hr