Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
C-104
Telefon
014092143
E-mail
ppocanic@ffzg.hr

Rođena je 1991. godine u Rijeci. Osnovnoškolsko obrazovanje stekla je u Poreču, a 2010. godine završila je opću gimnaziju pri Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile u Pazinu. Zvanje magistre povijesti umjetnosti i komparativne književnost stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine, a iste je godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti. Boravila je u Veneciji kao stažistica u Peggy Guggenheim Collection te u Američkom paviljonu na 15. bijenalu arhitekture 2016. godine. Redovito surađuje s POU Poreč kao stručna suradnica u Galeriji Zuccato, a tijekom 2017. i 2018. godine bila je zaposlena u Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH). Od 2018. godine uključena je u projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost – Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present, pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Damjanovića. Od 2019. godine zaposlena je kao asistentica na Katedri za modernu umjetnost i vizualne komunikacije Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezinog istraživačkog interesa vezano je za umjetnost druge polovine 20. stoljeća, državne otkupe i narudžbe umjetničkih djela za interijere javnih institucija te intervencionističke umjetničke prakse u javnom prostoru 1970-ih i 1980-ih godina.

Ključni istraživački interesi
 • moderna umjetnost
 • suvremena umjetnost
 • narudžbe umjetnina
 • otkupi umjetnina
 • umjetničke intervencije u javnom prostoru
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) (redovni član)
 • Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) (redovni član)
 • Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) (članica Umjetničkog savjeta Studijske sekcije)
 • HS AICA - Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara, HS AICA - Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. Art and the State in Modern Central Europe (18th-21st Century, Projekt Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas, IP-2018-01-9364 (HRZZ), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2020. Godišnja nagrada Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti (ULUPUH) – Nagrada za najbolji izdavački projekt u 2020. godini