Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
utorkom od 18.30 online, a uživo prema dogovoru
Soba
C-204
Telefon
E-mail
petar.smontara@skole.hr

Dr. sc. Petar Smontara nakon završene srednje škole na Gornjem gradu nastavlja školovanje na Sveučilištu u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu stječe diplomu iz pedagogije, a na Institutu za religijske znanosti diplomu iz rel. pedagogije i katehetike. Od 1998. godine zaposlen je u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Samoboru, kao stručni suradnik – pedagog i kao nastavnik. Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje 2016. godine promoviran je u zvanje profesora savjetnika. U svom radu sve češće se susreće sa socijalnopedagoškim izazovima i poteškoćama učenika – adolescenata, koji žive na rubu unutarnjega i vanjskoga svijeta. To ga motivira na znanstveno usavršavanje u području pedagogijskih znanosti. Godine 2011. brani znanstveni magistarski rad „Utjecaj školskog ozračja na nasilje među učenicima“, pod vodstvom prof. dr. sc. Vlatka Previšića i postaje magistar društvenih znanosti iz znanstvenoga polja pedagogija, znanstvene grane socijalna pedagogija. Potom upisuje doktorski studij pedagogije, smjer Kurikulum suvremenog odgoja i škole. Godine 2018. brani doktorski rad "Vrijednosti i motivacija za učenje kao prediktori školskoga uspjeha", pod vodstvom prof. dr. sc. Nevena Hrvatića i postaje doktor društvenih znanosti iz znanstvenoga polja pedagogije.

Akademske godine 2016./2017. postaje vanjski suradnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Pedagoška resocijalizacija i Domski odgoj. Osim toga, mentor je studentima u izradi diplomskih radova iz modula Socijalna pedagogija i Specijalna pedagogija. Aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima od lokalne do međunarodne razine. Član je Hrabrog telefona, Hrvatskog pedagogijskog društva i Hrvatske udruge za logoterapiju. Osim formalnoga, sudjeluje i u informalnim oblicima obrazovanja: od 1995. do 1997. pohađao je transakcijsku analizu - teoriju ličnosti i socijalnog ponašanja te humanističko-egzistencijalni psihoterapijski pravac koji je utemeljio Eric Berne. Izobrazbu pri HUTA vodila je renomirana psihologinja mr. sc. Nada Žanko, a intenzive psihijatar dr. Carlo Moiso. Od 2000. do 2004. pohađao je četverogodišnju poslijediplomsku stručnu izobrazbu iz integrativne psihoterapije, u organizaciji Sherwood Psychotherapy Institute University of Derby (Ujedinjeno Kraljevstvo), Klinike za psihijatriju KB-a Dubrava i HUIP-a. Od 2016. do 2019. godine pohađao je izobrazbu iz Egzistencijalne analize / Logoterapije, u organizaciji Viktor Frankl Institut für Logotherapie und Existenzanalyse Wien (Austrija) i LOGOS-a Hrvatska, a održavala se na Klinici za psihijatriju Vrapče. Psihoterapijsku izobrazbu završio je obranom diplomskog rada na temu "Subsindromski depresivni poremećaj kod adolescenata - logoterapijski pristup (studija slučaja)", pod vodstvom dr. sc. Cvijete Pahljina, dr. med., spec. psihijatrije i logoterapije.

Aktivno se služi engleskim, talijanskim i francuskim jezikom.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrabri telefon (redovni član )
 • Hrabri telefon
 • Hrvatska udruga za logoterapiju i egzistencijalnu analizu LOGOS (redovni član + član Izvršnog odbora )
 • Hrvatska udruga za logoterapiju i egzistencijalnu analizu LOGOS
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo (redovni član )
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo
 • Sudjelovanje u podizanju svijesti protiv nasilja nad i među djecom, sudjelovanje u edukacijama, javnim manifestacijama i (godišnjim) skupštinama, Hrabri telefon - član CHI-a i ISPCAN-a
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Peti međunarodni kongres logoterapije "Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo", Hrvatska udruga ga logoterapiju i egzistencijalnu analizu LOGOS u suradnji s Viktor Frankl Institutom u Beču (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Lađa: časopis za promicanje religijskog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Glas Koncila ,Zagreb (stalni suradnik; član savjetodavnog odbora (tima))
 • Lađa: časopis za promicanje religijskog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Glas Koncila ,Zagreb (stalni suradnik; član savjetodavnog odbora (tima))
 • Lađa: časopis za promicanje religijskog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Glas Koncila ,Zagreb (stalni suradnik; član savjetodavnog odbora (tima))
 • Lađa: časopis za promicanje religijskog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Glas Koncila ,Zagreb (stalni suradnik; član savjetodavnog odbora (tima))
 • Lađa: časopis za promicanje religijskog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Glas Koncila ,Zagreb (stalni suradnik; član savjetodavnog odbora (tima))
Nagrade i priznanja
 • 2021. Agencija za odgoj i obrazovanje: napredovanje u zvanje profesor – savjetnik
 • 2016. Agencija za odgoj i obrazovanje: napredovanje u zvanje profesor – savjetnik