Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
F 324
Telefon
01/4092-339
E-mail
bernardjeanbat@yahoo.fr

Jean-Baptiste BERNARD diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Grenobleu francusku književnost (Master 1, 2009. i Master 2, 2010.) i obranio 2016. doktorski rad pod naslovom « Éthique et pratique de la relation : l’œuvre poétique de Lorand Gaspar. ». Kao doktorand predavao je na istom sveučilištu (2010-2013.), a nakon toga radio kao strani lektor za francuski jezik i književnost na Hebrejskom sveučilištu u Izraelu (2013.-2015.) i na Sveučilištu Fudan u Šangaju ((2017.-2019.). Od 2019. ugovorni lektor je na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu. Jednu studijsku godinu (2016.-2017.) proveo je proučavajući nastavu francuskog jezika u Izraelu, Palestini, Jordanu, Egiptu i na Cipru u suradnji s udruženjem L'Œuvre d'Orient.