Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Ponedjeljkom 10:00 - 11:00
Soba
C-207
Telefon
01 4092 178
E-mail
djdegac@ffzg.hr

Đurđica Degač rođena je 1992. godine u Puli, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Akademske godine 2010./2011. upisuje jednopredmetni studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2014. godine. Za preddiplomski studij dobiva fakultetsku nagradu za izvrsnost u studiju. Jednopredmetni diplomski studij filozofije završava 2016. godine, a jednopredmetni diplomski studij sociologije završava 2018. godine. Akademske godine 2018./2019. upisuje poslijediplomski doktorski studij sociologije. Od 2016. godine radila je kao honorarna suradnica u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, a od 2017. godine kao stručna suradnica u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+ u istoj ustanovi. Od 2018. do veljače 2020. godine bila je nacionalna koordinatorica za obrazovnu mrežu Eurydice (Europska komisija) te je sudjelovala u radu Radne skupine za praćenje nacionalnih podataka i europskih pokazatelja u području obrazovanja (MZO). Od veljače 2020. godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za sociologiju pri Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na više sveučilišnih projekata te posebna područja njezinog interesa obuhvaćaju sociologiju obrazovanja, sociologiju znanosti i metodologiju društvenih znanosti.

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Sociological Association (ESA), profesionalno udruženje (redovna članica)
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD), profesionalno udruženje (redovna članica)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/38458