Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (Redovni član)
Uredništva u časopisima
  • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Tajnik časopisa)
  • Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, Hrvatsko sociološko društvo; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (Tajnik časopisa)