Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (redovni član)