Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za klasičnu filologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
F-318
Telefon
+385 1 409 2335
E-mail
jpolacek@m.ffzg.hr

Jelena Poláček Gajer diplomirala je 2011. godine na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom iz hrvatskog latinizma. Nekoliko je godina radila kao profesorica grčkog i latinskog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (2011. ‒ 2012., 2014. ‒ 2016.). Ondje je predavala i novogrčki jezik kao fakultativni predmet (2008. ‒ 2009., 2012. ‒ 2016.). Pohađala je više ljetnih škola i seminara novogrčkog jezika i kulture u Grčkoj: u Ateni (2008.), Solunu (2010. i 2013.) te Joanini (2012.), gdje je stekla Certifikat o poznavanju novogrčkog jezika (C2). Početkom 2016. godine s obitelji seli u Slovačku, gdje se uglavnom bavi podukom iz novogrčkog i engleskog jezika. Od studenog 2020. godine zaposlena je kao lektorica na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.


Opis znanstvene djelatnosti
1.
Poláček Gajer, Jelena
Grčka gastronomska poezija: Hedypatheia Arhestrata iz Gele // Latina et Graeca, 2 (2020), 37; 31-42

2.
Poláček Gajer, Jelena
Pismo Antuna Vrančića i Franje Zaya kralju Ferdinandu o prilikama u Osmanskom Carstvu u prosincu 1553. godine. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 57/58 (2016), 273-288

3.
Tsoutsoura, Maria; Gajer, Jelena
K. P. Kavafis (1863-1933): grčki pjesnik iz Aleksandrije ‒ mitovi i povijest. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 45 (2013), 169/170 (3/4); 75-82