Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) (redovni član)
  • Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (UNJSVU) (redovni član)