Akademski stupanj
Zvanje
Povjera predavanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail