Akademski stupanj
Zvanje
Lektor
Organizacijska jedinica
Croaticum
Konzultacije
Soba
B-103
Telefon
014920068
E-mail
tanjasalak@gmail.com

Tanja Salak rođena je 1986. godine u Požegi gdje je pohađala osnovnu školu i opću gimnaziju. Godine 2008. diplomirala je na preddiplomskom studiju kroatistike, a 2011. na diplomskom studiju kroatistike i pedagogije. U Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik počela je raditi kao demonstratorica 2009. godine, a nakon završetka studija počinje izvoditi nastavu hrvatskoga jezika za neizvorne govornike. S kolegicama Rankom Đurđević i Anom Grgić bavila se prilagodbama književnih djela za neizvorne govornike hrvatskoga jezika te su objavile prilagodbu romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića pod naslovom Šegrt Hlapić za B1. Bavi se stručnim i znanstvenim radom, a neka od područja interesa su motivacijske strategije, neverbalna komunikacija, kategorija brojivosti i upitne zamjenice u nastavi hrvatskoga kao inoga.