Naziv
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131619
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Razumijevanje osnovne terminologije vezane uz antičku i kasnoantičku ladanjsku arhitekturu; poznavanje razvoja antičke i kasnoantičke ladanjske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica; poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena rimske ladanjske arhitekture; poznavanje glavnih primjera rimske ladanjske arhitekture na istočnoj obali Jadrana, osobito na području Istre i Dalmacije; razvijanje sposobnosti interpretacije arhitektonskih spomenika antike i kasne antike; razumijevanje domaće arhitektonske i kulturne baštine u europskom kontekstu; shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi – promatranje konkretnih primjera spomenika u kontekstu drušvenih i povijesnih zbivanja; razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s materijalom, ciljevima kolegija i literaturom
 2. Upoznavanje s osnovnom terminologijom, povijesnim izvorima (rimska ladanjska arhitektura u djelima antičkih i kasnoantičkih pisaca: Katon, Varon, Plinije, Kolumela, Paladije, Kasiodor; terminološki problemi - pojmovi villa, palatium i dr.).
 3. Upoznavanje s metodama istraživanja i pristupima problemu te dosadašnjim spoznajama o razvoju rimske ladanjske i stambeno-gospodarske arhitekture na europskim prostorima; tipologija,morfologija, kronologija
 4. Ladanjska arhitektura u društveno-povijesnom kontekstu - upoznavanje s relevantnim društvenim i povijesnim zbivanjima na prostorima rimskih Istre
 5. Ladanjska ahitektura Istre I - Gospodarski aspekt rimskih vila Istre
 6. Ladanjska arhitektura Istre II - Brijunsko otočje, vila u uvali Verige i fenomen villa maritima
 7. Ladanjska arhitektura Istre III (unutrašnja dekoracija rimskih vila)
 8. Ladanjska arhitektura u društveno-povijesnom kontekstu - upoznavanje s relevantnim društvenim i povijesnim zbivanjima na prostorima rimskih Dalmacije
 9. Antička ladanjska arhitektura Dalmacije I (rad na odabranim primjerima)
 10. Antička ladanjska arhitektura Dalmacije II (rad na odabranim primjerima)
 11. Tradicija i inovacija u rimskoj rezidencijalnoj i ladanjskoj arhitekturi kasna antike
 12. Dioklecijanova palača u Splitu u kontekstu kasnoantičke „palatinske arhitekture“
 13. Kasnoantička palača u Polačama na otoku Mljetu
 14. Rimske vile unutrašnjosti Dalmacije
 15. Preobrazbe antičke i kasnoantičke ladanjske arhitekture tijekom ranog kršćanstva i ranog srednjeg vijeka - strukturalne i funkcionalne promjene

Ishodi učenja
 1. Kolegij je izborni kolegij unutar modula 1 te doprinosi izučavanju antičke i kasnoantičke arhitekture, osobito prostora Istre i Dalmacije.
 2. Razumijevanje osnovne terminologije vezane za antičku i kasnoantičku ladanjsku arhitekturu;
 3. Poznavanje razvoja antičke i kasnoantičke ladanjske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica;
 4. Poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena rimske ladanjske arhitekture
 5. Poznavanje glavnih primjera rimske ladanjske arhitekture na istočnoj obali Jadrana, osobito na području Istre i Dalmacije
 6. Razvijanje sposobnosti interpretacije arhitektonskih spomenika antike i kasne antike
 7. Razumijevanje domaće arhitektonske i kulturne baštine u europskom kontekstu
 8. Shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi – promatranje konkretnih primjera spomenika u kontekstu drušvenih i povijesnih zbivanja
 9. Razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjena se stječe na usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Alexander G. McKay, Houses, Villas, and Palaces in the Roman World (odabrana poglavlja)
 2. A. Marzano, Roman villa in Central Italy. Social and Economic structure (odabrana poglavlja)
 3. V. Begović, I. Schrunk, Rimske vile Istre i Dalmacije, I. dio: pregled lokaliteta, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol.19, No.1, Zagreb, 2002, 113 - 130.
 4. V. Begović Dvoržak , I. Dvoržak Schrunk, Rimske vile u Istri i Dalmaciji III - Maritimne vile, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol.21 No.1, Zagreb, 2004, 86 - 90
 5. R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre: arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno-gospodarskih odnosa u Istri u antici: (I. st. pr. Kr. - III. st. posl. Kr.), Pula, Zavičajna naklada "Žakan Juri" (odabrana poglavlja)
 6. V. Begović-Dvoržak, Rezidencijalni kompleks u uvali Verige na Brijunima : primjer ekstrovertirane maritimne vile harmonično uklopljene u krajolik, Histria antiqua 1 (1995)
 7. Zbornik radova Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača, 0 1700. obljetnici postojanja, Split, 2009. (odabrani radovi)
 8. T. Turković, Late Antique „palace“ in Polače bay (Mljet) – tetrarchical „palace“?, Hortus artium medievalium 17, 2011.
 9. T. Turković, M. Zeman, Prilog poznavanju kasnoantičkih vila s područja provincije Dalmacije - slučaj vile u Strupniću kraj Livna, Ars Adriatica 1, Zadar, 2011., 9-26.
 10. V. Begović, I. Schrunk, Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 18/2001, 157-172.
Dopunska literatura
 1. Radni materijali s nastave
 2. R. Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentivm i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. M. Zaninović, Villae rusticae u pejzažu otoka i obale antičke Dalmacije, Histria antiqua 1, 1995.
 4. A. Busuladžić, Rimske vile Bosne i Hercegovine (doktorska disertacija) (odabrani primjeri);
 5. A. Kilić Matić, Rimske vile rustike na istočnoj obali Jadrana (doktorska disertacija) (odabrani primjeri)
 6. Slobodan Čurčić, Late-Antique Palaces: The Meaning of Urban Context, u: Ars Orientalis, Vol. 23, 1993, 67-90.
 7. Ž. Rapanić, Kasnoantička palača u Ostrvici kod Gata (Poljica), Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka, Split, 1984., 149-161
 8. V. Kovačić, Kasnoantička vila s portikom na Mirju kod Postira, Klesarstvo i graditeljstvo 21, 2010

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar