Naziv
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51053
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kritičko razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti europskih regija s težištem na širem okruženju hrvatskoga naroda u “dugom” 19. stoljeću.
Opća znanja o postupnoj izgradnji modernog društva, moderne nacije i nacije-države, te o povijesnim vezama i odnosima hrvatskoga naroda s okolnim narodima.
Posebna znanja o hrvatskoj povijesti u kontekstu povijesti međusobnih komunikacija naroda, društava, gospodarstava i kultura tijekom modernizacijskih i nacionalno-integracijskih procesa na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe kao neposrednog okruženja hrvatskoga naroda u “dugom” 19. stoljeću (1790.-1918.).
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja
 2. Srednja Europa od 1790. do 1847./48.
 3. Srednja Europa od 1790. do 1847./48.
 4. Jugoistočna Europa od 1790./91. do 1856.
 5. Jugoistočna Europa od 1790./91. do 1856.
 6. Srednja Europa od 1848. do 1860.
 7. Srednja Europa od 1848. do 1860.
 8. Jugoistočna Europa od 1856. do 1878.
 9. Jugoistočna Europa od 1856. do 1878.
 10. Srednja Europa od 1860. do 1914.
 11. Srednja Europa od 1860. do 1914.
 12. Jugoistočna Europa od 1878. do 1914.
 13. Jugoistočna Europa od 1878. do 1914.
 14. Prvi svjetski rat od 1914. do 1918.
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na nacionalnoj i regionalnoj razini
 2. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 3. Vrednovati ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 4. Objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne prirode
 5. Generirati pitanja o hrvatskoj prošlosti u regionalnom kontekstu i razviti stragegije odgovaranja na njih
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Darko Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća, sv. I, Zagreb, 2005.
Dopunska literatura
 1. A. J. P. Taylor, Habsburška Monarhija 1809-1918, Zagreb, 1990.
 2. Mark Mazower, Balkan. Kratka povijest, Zagreb, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar