Naziv
Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
51266
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kritičko razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti europskih regija s težištem na širem okruženju hrvatskoga naroda u “dugom” 19. stoljeću.
Opća znanja o postupnoj izgradnji modernog društva, moderne nacije i nacije-države, te o povijesnim vezama i odnosima hrvatskoga naroda s okolnim narodima.
Posebna znanja o hrvatskoj povijesti u kontekstu povijesti međusobnih komunikacija naroda, društava, gospodarstava i kultura tijekom modernizacijskih i nacionalno-integracijskih procesa na prostoru Srednje i Jugoistočne Europe kao neposrednog okruženja hrvatskoga naroda u “dugom” 19. stoljeću (1790.-1918.).
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja
 2. Srednja Europa od 1790. do 1847./48.
 3. Srednja Europa od 1790. do 1847./48.
 4. Jugoistočna Europa od 1790./91. do 1856.
 5. Jugoistočna Europa od 1790./91. do 1856.
 6. Srednja Europa od 1848. do 1860.
 7. Srednja Europa od 1848. do 1860.
 8. Jugoistočna Europa od 1856. do 1878.
 9. Jugoistočna Europa od 1856. do 1878.
 10. Srednja Europa od 1860. do 1914.
 11. Srednja Europa od 1860. do 1914.
 12. Jugoistočna Europa od 1878. do 1914.
 13. Jugoistočna Europa od 1878. do 1914.
 14. Prvi svjetski rat od 1914. do 1918.
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na nacionalnoj i regionalnoj razini
 2. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 3. Vrednovati ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 4. Objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne prirode
 5. Generirati pitanja o hrvatskoj prošlosti u regionalnom kontekstu i razviti stragegije odgovaranja na njih
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprava
Metode ocjenjivanja
Pismena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. Jednopredmetna grupa: 4 knjige; dvopredmetna grupa: 3 knjige; A. J. Taylor, Habsburška monarhija 1809?1918. godine, Zagreb 1990.S. K. Pavlović, Istorija Balkana, Beograd 2001., str. 5-335D. Dukovski, Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća, Zagreb 2005. (knj. I, str. 11-280; knj. II, str. 17-56) P. Wandycz, Cijena slobode: Povijest Srednjoistočne Europe, Zagreb 2004., 167-247H. Haselsteiner, Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi, Zagreb 1997.
Dopunska literatura
 1. Jednopredmetna grupa: 5 knjiga; dvopredmetna grupa: 3 knjige; 1. Č. Popov, Građanska Evropa, Novi Sad 1989. (sve o Habsburškoj monarhiji i Balkanu) 2. M. Gleni, Balkan 1804.-1999. godine, knj. I, Beograd 2001. 3. E. Zöllner, Povijest Austrije, Zagreb 1997., 220-291 4. P. Hanák (ur.), Povijest Mađarske, Zagreb 1995., 113-223 5. G. Procacci, Povijest Talijana, Zagreb 1996., 163-282 6. I. Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb 1988., 5-215 7. Ch. Jelavich, Južnoslavenski nacionalizmi, Zagreb 1992. 8. M. Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd 1999. 9. T. Stojanović, Balkanski svetovi: prva i poslednja Evropa, Beograd 1997. 10. K. Kazer, Porodica i srodstvo na Balkanu: Analiza jedne kulture koja nestaje, Beograd 2002. 11. T. Berend - G. Ránki, Evropska periferija i industrijalizacija 1780.-1914., Zagreb 1996. 12. P. Berger, Kapitalistička revolucija, Zagreb 1995. 13. I. Bibó - T. Huszár - J. Szűcz, Regije evropske povijesti, Zagreb 1995. 14. J. Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992. (sve o Balkana u 19. stoljeću) 15. M. Mazower, Balkan: Kratka povijest, Zagreb 2003. 16. A. Rossos, Rusija i Balkan ... 1908-1914., Zagreb 1992. 17. W. M. Johnson, Austrijski duh. Intelektualna i društvena povijest 1848.-1938., Zagreb 1993. 18. F. Longvort, Stvaranje Istočne Evrope, Beograd 2002., str. 171-280 19. P. Korunić, Rasprava o izgradnji moderne hrvatske nacije: Nacija i nacionalni identitet, Sl. Brod 2006. 20. P. Korunić, Jugoslavizam i federalizam u hrvatskom nacionalnom preporodu, Zagreb 1989. 21. C. A. Macartney, The Habsburg Empire 1790-1918, New York 1968 22. B. Jelavich, History of the Balkans, Cambridge 1983, sv. 2 23. Marvin R. Jackson - John R. Lampe, Balkan Economic History 1550-1950, Bloomington 1982 24. Michael R. Palairet, The Balkan Economies C. 1800-1914, Cambridge: University Press, 2003 25. Jacques Le Rider, Mitteleuropa, Zagreb 1998. 26. H. Seton-Watson, Nacije i države, Zagreb 1980., 13-230 27. R. A. Houston, Literacy in Early Modern Europe: Culture and Education 1500-1800, London 1988 28. I. G. Toth, Literacy and Written Culture in Early Modern Central Europe, Budapest - New York 2000 29. Povijest pojedinih naroda na području Srednje i Jugoistočne Europe: 1-2 sinteze prema izboru

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar