Naziv
Antičko slikarstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
172534
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente povijesti umjetnosti i srodnih studijskih grupa s razvojem antičke likovne umjetnosti od minojskog doba do ranokršćanskog vremena. Predmet predstavlja nadopunu obveznom kolegiju "Umjetnost antike".
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Slikarstvo na Kreti i u Egeju
 3. Uvod u grčko slikarstvo
 4. Slikarstvo "grčkog mračnog srednjeg vijeka" i ranoarhajskog doba
 5. Slikarstvo kasnoarhajskog doba
 6. Slikarstvo klasičnog doba grčke umjetnosti
 7. Razvoj helenističkog mozaika
 8. Razvoj mozaičke umjetnosti - tehnike
 9. Prvi i drugi "pompejanski stil"
 10. Treći pompejanski stil
 11. Četvrti pompejanski stil
 12. Slikarstvo katakombi I
 13. Slikarstvo katakombi II
 14. Mozaička umjetnost u antičkoj provinciji Dalmaciji
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Poznavanje antičkog slikarstva, etapa i razvoja
 2. Prepoznavanje umjetnika, školi i stilova u grčkom i rimskom slikarstvu
 3. Razumijevanje poveznica s kasnijim renesansnim i baroknim otkrićima u likovnom izražavanju
 4. Prepoznavanje motivike i čitanje likovnih poruka s antičkih mozaika
 5. Uvod u nastajanje kršćanske umjetnosti
Metode podučavanja
Predmet obuhvaća usmena predavanja, te rad na širokom rasponu primjera. Od studenata se traži sposobnost prepoznavanja odlika stilova, školi i umjetnika tijekom predavanja.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. R. Ling, Roman Painting, Cambridge University Press, 1991
 2. E. R. Goodenough, Catacomb Painting, Journal of Biblical Literature, Vol. 81, No. 2, 1962, str. 113-142
 3. P. E. Areas, A history of Greek vase painting, London 1960
 4. J. Meder, Podni mozaici u Hrvatskoj od 1. do 6. stoljeća, 2003
Dopunska literatura
 1. http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/default.htm
 2. J. D. Bezley, A Development of Attic Black-Figure, University of California Press, 1986

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar